Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (italsko-český slovník)

 

Pro italský výraz un bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

italský výraz It   CZ český překlad
un - ''not used''
accordi comuni - úmluva všeobecná
Agopuntura - Akupunktura
annuncio - reklama
Ara (unità di misura) - Ar (jednotka plochy)
area sensibile dal punto di vista ecologico - oblast citlivá ekologicky
Artemisia dracunculus - Pelyněk estragon
Atmosfera (unità di misura) - Atmosféra (jednotka)
atto comunitario - rozhodnutí Společenství
attuazione comune - implementace společná
Austria-Ungheria - Rakousko-Uhersko
autunno - podzim
avifauna - ptactvo
avifauna acquatica - vodní ptactvo
Bar (unità di misura) - Bar (jednotka)
Barile (unità di misura) - Barel
Battaglia di Verdun - Bitva u Verdunu
bilancio comunitario - rozpočet Společenství
Boris Godunov (zar) - Boris Fjodorovič Godunov
Bos grunniens - Jak divoký
Braunschweig - Braunschweig
Brunei - Brunej
Burundi - Burundi
c'è nessuno - haló
calunnia - pomluva
Camerun - Kamerun
Candela (unità di misura) - Kandela
Canterbury (Regno Unito) - Canterbury
Carl Jung - Carl Gustav Jung
Categoria:Brunei - Kategorie:Brunej
Categoria:Burundi - Kategorie:Burundi
Categoria:Camerun - Kategorie:Kamerun
Categoria:Comunicazione - Kategorie:Dorozumívání
Categoria:Comunismo - Kategorie:Komunismus
Categoria:Emirati Arabi Uniti - Kategorie:Spojené arabské emiráty
Categoria:Fungi - Kategorie:Houby
Categoria:Immunologia - Kategorie:Imunologie
Categoria:Nazioni Unite - Kategorie:OSN
Categoria:Punk - Kategorie:Punk
Categoria:Regno Unito - Kategorie:Spojené království
Categoria:Stati Uniti - Kategorie:Spojené státy americké
Categoria:Tunisia - Kategorie:Tunisko
Categoria:Ungheria - Kategorie:Maďarsko
Categoria:Unione europea - Kategorie:Evropská unie
Categoria:Unione Sovietica - Kategorie:Sovětský svaz
Categoria:Unix - Kategorie:Unix
chiunque - kdokoliv
chiusura di un'azienda - uzavření podniku
ciascuno - každý
ciascuno - všichni
ciclo di vita di un prodotto - životní cyklus výrobku
Columbia University - Columbia University
comune - obec
comune - běžný
comune - společný
Comunicazione - Dorozumívání
comunicazione - komunikace
comunicazione dei rischi - výměna informací ohledně rizika
comunismo - komunismus
comunista - komunista
comunità (ecologia) - společenství ekologické
Comunità degli Stati Indipendenti - Společenství nezávislých států
Comunità Europea - Evropské společenství
Comunità Europee - Evropská společenství
comunità vegetale - společenství rostlinné
congiuntura - ekonomická situace
congiunzione - spojka
Congresso degli Stati Uniti d'America - Kongres Spojených států amerických
Contrappunto - Kontrapunkt
Cornell University - Cornell University
corridoio faunistico - koridor pro zvířata
Corte di giustizia delle Comunità Europee - Soudní dvůr Společenství
Corte Suprema degli Stati Uniti - Nejvyšší soud Spojených států amerických
Costante di gravitazione universale - Gravitační konstanta
Costituzione degli Stati Uniti - Ústava Spojených států amerických
Country (musica) - Country
cruna - ucho
cuneo - klín
Cyberpunk - Kyberpunk
decisione comunitaria - usnesení Společenství
diritto comunitario - právo Společenství
Disfunzione erettile - Erektilní dysfunkce
disposizioni comunitarie sui prodotti chimici esistenti - předpis ES o vyskytujících se chemikáliích
disposizioni comunitarie sul controllo e la gestione ambientali - předpis ES o řízení ekologickém a auditu
Divisione (unità militare) - Divize (vojenství)
Dollaro statunitense - Americký dolar
Dortmund - Dortmund
due punti - dvojtečka
Duna - Písečná duna
duna - duna
dune di sabbia - duna písečná
Dunkerque - Dunkerque
Eclissi lunare - Zatmění Měsíce
Edmund Burke - Edmund Burke
Edmund Hillary - Edmund Hillary
Edmund Husserl - Edmund Husserl
Edvard Munch - Edvard Munch
effetto a lungo termine - účinek dlouhodobý
Emirati Arabi Uniti - Spojené arabské emiráty
esperimento a lungo termine - experiment dlouhodobý
Esposizione Universale - Světová výstava

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit un do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "un" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama