Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (italsko-český slovník)

 

Pro italský výraz bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

italský výraz It   CZ český překlad
si - vy
si - jo
- ano
24 (serial televisivo) - 24 (seriál)
abrasivo - brusný
Abside - Apsida (architektura)
Accordo (musica) - Akord
accredito sulla riduzione di emissioni - bankovnictví pro snižování emisí
Acidi carbossilici - Karboxylové kyseliny
Acidi grassi - Mastná kyselina
acido carbossilico - karboxylová kyselina
acido desossiribonucleico - DNA
acqua per processi industriali - voda provozní
acqua residua - průtok minimální
acquisizione di dati - sběr dat
Adenosintrifosfato - Adenosintrifosfát
adesivo - lepidlo
agente ossidante - oxidační činidlo
aggressività chimica - korozivita v důsledku působení chemikálií
aggressivo - agresivní
aggressivo - útočný
agrosistema - agroekosystém
aiuto alla decisione - podpora rozhodování
alcalino-terrosi - prvky skupiny II [kovy zemin alkalických]
alcalino-terrosi - prvky skupiny II
Algoritmo ricorsivo - Rekurze
allevamento estensivo di bestiame bovino - extenzivní chov dobytka
allevamento intensivo di animali - výroba živočišná integrovaná
alterazione fisica - změna fyzikální
altezza eccessiva dei camini - výška komína nadměrná
ambiente geofisico - prostředí geofyzikální
Ambra (resina) - Jantar
Amnesia - Amnézie
analisi - analýza
analisi - test
analisi biologica - analýza biologická
analisi biologica - biologická analýza
analisi chimica - analýza chemická
analisi chimico-fisica - analýza fyzikálně chemická
analisi costi-benefici - analýza nákladů a přínosů
analisi cromatografica - analýza chromatografická
analisi degli inquinanti - analýza látek znečišťujících
analisi dei dati - analýza dat
analisi dei residui - analýza látek reziduálních
analisi del ciclo produttivo - analýza procesu
analisi del pericolo - analýza riziková
analisi del rumore - analýza hluku
analisi dell'ecosistema - analýza ekosystému
analisi economica - ekonomická analýza
analisi matematica - analýza matematická
analisi microbiologica - analýza mikrobiologická
analisi microbiologica - mikrobiologická analýza
Anassimandro - Anaximandros
Andalusia - Andalusie
Anders Celsius - Anders Celsius
Anestesia - Anestezie
Anglicanesimo - Anglikánství
annegarsi - utopit
Anoressia nervosa - Mentální anorexie
ansia ambientale - napětí pro prostředí životní
Antenna (fisica) - Anténa
antico slavo ecclesiastico - staroslověnština
Antille olandesi - Nizozemské Antily
Antiossidante - Antioxidant
antitesi - antiteze
Antoine Lavoisier - Antoine Lavoisier
apoptosi - apoptóza
apostasia - odpadlictví
apparecchiatura per analisi - analytické zařízení
apparecchiatura per il disinquinamento - zařízení na snižování znečištění
apparecchiatura sotto pressione - přetlakové zařízení
area residenziale - oblast obytná
area sensibile dal punto di vista ecologico - oblast citlivá ekologicky
Aria (musica) - Árie
Arianesimo - Ariánství
Armand-Jean du Plessis de Richelieu - Armand-Jean du Plessis de Richelieu
Armonia (musica) - Harmonie
arrossire - zardít se
Artemisia - Pelyněk
Artemisia absinthium - Pelyněk pravý
Artemisia dracunculus - Pelyněk estragon
asbestosi - zaprášení plic
Ascensione Retta - Rektascenze
asciugarsi - schnout
Asia - Asie
Asia centrale - střední Asie
Asia del Sud-Est - jihovýchodní Asie
Asia medidionale - jižní Asie
Asia occidentale - západní Asie
Asia orientale - východní Asie
asino - osel
asino - debil
asintoto - asymptota
Asio otus - Kalous ušatý
assassinare - zavraždit
assassinio - vražda
assassino - vrah
Assia - Hesensko
assicurazione - pojištění
assicurazione danni - pojištění proti škodám
assicurazione delle materie prime - zabezpečení surovinových zdrojů
assicurazione inquinamento - pojištění proti riziku znečištění
assimilare - přijímat

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit sì do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama