Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (italsko-český slovník)

 

Pro italský výraz lime bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 45).

 

italský výraz It   CZ český překlad
lime - limeta
Additivi alimentari - Přídatné látky
additivo alimentare - přísada do potravin
alimentazione di animali - krmení zvířat
Alimento - Potravina
alimento - potrava
alimento di base - potraviny základní
alimento per animali - potrava zvířat
alimento trattato - potraviny zpracované
Catena alimentare - Potravní řetězec
catena alimentare - řetězec potravní
commercio di alimenti - obchodování s potravinami
conservazione degli alimenti - konzervace potravin
contaminazione degli alimenti - kontaminace potravin
disponibilità alimentare adeguata - zásobování potravinami dostatečné
esigenza alimentare di base - potřeba potravy základní
fabbisogno alimentare - potřeba potravin
fallimento - nezdar
generi alimentari - potraviny
grasso alimentare - tuk jedlý
igiene alimentare - hygiena potravin
immagazzinamento di derrate alimentari - skladování potravin
industria agro-alimentare - potraviny zemědělské
industria alimentare - průmysl potravinářský
industria della lavorazione degli alimenti - průmysl potravinářský zpracovatelský
infestazione di alimenti - zamoření potravin
inquinante alimentare - látka znečišťující potraviny
irradiazione degli alimenti - ozařování potravin
millimerro - milimetr
nutrizione (alimentazione) - výživa
Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura - Organizace pro výživu a zemědělství
polimeri - polymer
polimerizzazione - polymerizace
Polimero - Polymer
produzione alimentare - produkce potravin [zemědělství]
produzione alimentare - produkce potravin (zemědělství)
produzione alimentare - produkce potravin
produzione alimentare (agricoltura) - produkce potravin [zemědělství]
produzione alimentare (agricoltura) - produkce potravin (zemědělství)
produzione alimentare (agricoltura) - produkce potravin
qualità degli alimenti - kvalita potravin
scienza dell'alimentazione - nauka o výživě
Spezia (alimento) - Koření
tecnologia alimentare - technologie potravinářská
trasporto di derrate alimentari - přeprava potravin
valore nutritivo degli alimenti - hodnota potravy výživná

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit lime do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lime" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama