Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (italsko-český slovník)

 

Pro italský výraz bile bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 65).

 

italský výraz It   CZ český překlad
bile - žluč
accettabile - přijatelný
acqua potabile - voda pitná
Aeromobile - Letadlo
alcool combustibile - topný alkohol
approvvigionamento di acqua potabile - zásobování vodou pitnou
architettura ecocompatibile - architektura udržitelná ekologicky
area di protezione delle acque potabile - pásmo ochranné zdroje vody pitné
area edificabile - plocha zastavěná
area sensibile dal punto di vista ecologico - oblast citlivá ekologicky
automobile - automobil
automobile, auto - automobil
barre di combustibile nucleare - článek palivový
Beda il Venerabile - Beda Venerabilis
casa mobile - přívěs obytný
combustibile - palivo
combustibile derivato da rifiuti - palivo z odpadků
combustibile domestico - palivo pro domácnosti
combustibile fossile - fosilní palivo
combustibile non inquinante - palivo neznečišťující
combustibile nucleare - palivo jaderné
combustibile petrolio-alcool - směs palivová
commestibile - jedlý
concentrazione massima ammissibile - maximální přípustná koncentrace
disabile - osoba postižená tělesně
disponibile - přístupný
dose accettabile giornaliera - přijatelný denní příjem
edificio ecocompatibile - dům ekologický
energia da olio combustibile - energie z ropy
fattibile - proveditelný
fattibile - uskutečnitelný
fonte di energia rinnovabile - zdroj energie obnovitelný
gas nobile - prvky skupiny 0
gestione contabile - účetnictví podnikové
impossibile - nemožný
inevitabile - nevyhnutelný
inquinante biodegradabile - biologicky odbouratelná znečišťující látka
inquinante non biodegradabile - biologicky neodbouratelná znečišťující látka
invisibile - neviditelný
limite ammissibile di esposizione - limit přípustného vystavení
livello di rischio accettabile - přijatelná úroveň rizika
Malattia sessualmente trasmissibile - Sexuálně přenosná nemoc
materia prima rinnovabile - zdroj surovin obnovitelný
miserabile - ubožák
mobile - nábytek
nobile - vznešený
olio combustibile - olej topný
pila a combustibile - palivový článek
pista ciclabile - stezka cyklistická
plastica riciclabile - plast recyklovatelný
pneumatico per automobile - pneumatika
possibile - možný
potabile - pitný
principio dello sviluppo sostenibile - zásady udržitelnosti trvalé
prodotto infiammabile - hořlavina
rifiuto degradabile - odpady kompostovatelné
rigenerazione (combustibile nucleare) - přepracování paliva jaderného
sostanza infiammabile - látka hořlavá
sostanza insolubile - látka nerozpustná
sostanza ossidabile - materiál oxidovatelný
terreno fabbricabile - pozemek stavební
terreno inondabile dall'alta marea - mělčina bahnitá
trattamento dell'acqua potabile - úprava vody pitné
variabile - proměnná
Variabile casuale normale - Normální rozdělení
visibile - viditelný

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit bile do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bile" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama