Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (česko-francouzský slovník)

 

Pro český výraz lek bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   F francouzský překlad
lék - médicament
baterie elektrická - pile électrique
dalekohled - jumelles
dalekohled - télescope
Dialektický materialismus - Matérialisme dialectique
Dialektika - Dialectique
Élektra - Électre (Atride)
elektrárna - centrale électrique
elektrárna jaderná - centrale nucléaire
elektrárna kombinovaná - centrale mixte
elektrárna plynová - centrale à gaz
elektrárna přílivová - centrale marémotrice
elektrárna s výrobou tepla - centrale à co-génération
elektrárna solární - centrale solaire
elektrárna tepelná - centrale thermique
elektrárna uhelná - centrale à charbon
elektrárna vodní - centrale hydroélectrique
Elektrická kapacita - Capacité électrique
Elektrická kytara - Guitare électrique
Elektrické napětí - Tension électrique
Elektrické pole - Champ électrique
Elektrický náboj - Charge électrique
Elektrický odpor - Résistance (électricité)
Elektrický proud - Courant électrique
Elektrochemie - Électrochimie
Elektrokardiogram - Électrocardiographie
elektrokinetika - effets électrocinétiques
Elektrolyt - Électrolyte
elektrolýza - électrolyse
Elektromagnetické relé - Relais électromécanique
Elektromagnetické spektrum - Spectre électromagnétique
Elektromagnetické záření - Rayonnement électromagnétique
Elektromagnetismus - Électromagnétisme
Elektromotor - Machine électrique
elektron - électron
Elektronegativita - Électronégativité
elektronický materiál - matériel électronique
elektronika - électronique
Elektronka - Tube électronique
elektrosmog - pollution électromagnétique
elektrotechnické zařízení - équipement électrotechnique
elektrotechnika - génie électrique
elektrotechnika - électrotechnique
elektřina - électricité
elektřina a magnetismus - électromagnétisme
environmentální lékařství - médecine environnementale
Kategorie:Elektrochemie - Catégorie:Électrochimie
Kategorie:Elektromagnetismus - Catégorie:Électromagnétisme
Kategorie:Elektronika - Catégorie:Électronique
Kategorie:Elektrotechnika - Catégorie:Électrotechnique
Kategorie:Elektřina - Catégorie:Électricité
Kategorie:Lékařství - Catégorie:Médecine
Kategorie:Molekulární biologie - Catégorie:Biologie moléculaire
kleknout si - s'agenouiller
lékárna - pharmacie
lékárník - pharmacien
lékař - medécin
lékařská věda - science médicale
lékařství - médecine
Leknínovité - Nymphaeaceae
Lékořice lysá - Réglisse
Lilek brambor - Pomme de terre
Lilek vejcoplodý - Aubergine
Meduňka lékařská - Mélisse officinale
mikroelektronika - microélectronique
mikroelektronika - micro-électronique
mléko - lait
mléko mateřské - lait maternel
molekula - molécule
molekulární biologie - biologie moléculaire
náklady na výrobu elektřiny - coût de la production électrique
oblek - complet
odpady elektronické - ferraille électronique
odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny - gestion de l'électricité
podnik elektrárenský - compagnie d'électricité
popílek polétavý - cendre volante
pošta elektronická - courrier électronique
pošta elektronická - courriel
pošta elektronická - mail
pracovní lékařství - médecine du travail
průmysl elektrárenský - industrie électrique
průmysl elektromateriálu - indutrie des biens électroménagers
průmysl elektrotechnický - industrie électrotechnique
průmysl mlékárenský - industrie laitière
průmyslové lékařství - médecine du travail en industrie
předpis o odpadech elektronických - réglementation sur la ferraille électronique
reflektometrie - étude de la lumière réfléchie
reflektometrie - réflectométrie
Rozmarýna lékařská - Romarin
síť informační elektronická - réseau électronique d'information
Skok daleký - Saut en longueur
sluneční kolektor - capteur solaire
Souhvězdí Dalekohledu - Télescope (constellation)
společnost elektrárenská - compagnie d'électricité
spotřeba elektřiny - consommation d'électricité
Telekomunikace - Télécommunications
telekomunikace - télécommunication
vedení elektrické - ligne électrique
vedení elektrické nadzemní - ligne électrique aérienne
Vodní elektrárna - Énergie hydroélectrique
vozidlo elektrické - véhicule électrique

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit lek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lek" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama