Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (česko-francouzský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 85 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 84).

 

český výraz CZ   F francouzský překlad
dno - fond
Absolutní hodnota - Valeur absolue
Ar (jednotka plochy) - Are
Astronomická jednotka - Unité astronomique
Atmosféra (jednotka) - Atmosphère (unité)
Bar (jednotka) - Bar (unité)
Brigáda (jednotka) - Brigade
daň z přidané hodnoty - taxe sur la valeur ajoutée
ekologické hodnocení - évaluation écologique
ekotoxikologické vyhodnocení - évaluation écotoxicologique
hodnocení dopadů - évaluation de l'impact
hodnocení ekologických rizik - évaluation des risques pour l'environnement
hodnocení finanční - évaluation monétaire
hodnocení přírodního dědictví - évaluation du patrimoine naturel
hodnocení technologie - évaluation de technologie
hodnocení výrobku - évaluation de produits
hodnocení znečišťující látky - évaluation des polluants
hodnocení životního prostředí - évaluation environnementale
hodnota agronomická - valeur agronomique
hodnota AOX - valeur des composés organo-halogénés adsorbables
hodnota potravy výživná - valeur nutritive
hodnota pozemku - valeur de la terre
hodnotný - précieux
Jednoděložné - Monocotylédone
jednoduchý - simple
jednorožec - licorne
jednotka - unité
Jednotková matice - Matrice identité
jednotná kanalizační síť - réseau de canalisation combiné
jednotné číslo - singulier
jednou - une
kontrola porodnosti - régulation des naissances
kritérium hodnocení - critère d'évaluation
kritérium hodnocení životního prostředí - critère d'évaluation environnementale
legislativa k odpovědnosti - législation en matière de responsabilité
metoda hodnocení - méthode d'évaluation
mezní hodnota - valeur limite
Mol (jednotka) - Mole (unité)
národnost - nationalité
neplodnost - infertilité
odpovědnost - responsabilité
odpovědnost vládní - responsabilité gouvernementale
odpovědnost za poškození prostředí životního - responsabilité écologique
odvodňování - assèchement
odvodňování - drainage
olej dno - huile de fond de cale
podhodnocení výrobků zemědělských - sous-estimation agricole
Prapor (jednotka) - Bataillon
přírodní hodnota - richesse naturelle
Siemens (jednotka) - Siemens (unité)
Sjednocená arabská republika - République arabe unie
Sjednocení - Union (mathématiques)
sjednocení - réunion
sjednotit - unir
směrnice ES o zneškodňování odpadů - directive CE relative à l'éliminiation des déchets
soudnost - acceptabilité
Stopa (jednotka délky) - Pied (unité)
Střední hodnota - Espérance mathématique
systém odvodňovací - réseau de drainage
systém odvodňovací umělý - système de drainage bâti
údaje na jednoho obyvatele - données par individu
upřednostňovat - préférer
úrodnost půdy - fertilité du sol
Uzel (jednotka) - Nœud (unité)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - conscience environnementale
Velbloud jednohrbý - Dromadaire
vlastní hodnota - valeur propre
voda dno - eau de fond de cale
Vojenské hodnosti - Grade militaire
vyhodnocení - évaluation
vyhodnocení literatury - critique littéraire
Weber (jednotka) - Weber (unité)
zapadnout - coucher
změna hodnoty - changement de valeur
znehodnocení prostředí životního - dégradation de l'environnement
zneškodňování baterií - élimination des batteries
zneškodňování bojových prostředků - élimination des matériels de guerre
zneškodňování odpadů jatečních - équarrissage
zneškodňování odpadů v půdě - décharge
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - achat de produits et de services écologiques
zodpovědnost osobní - responsabilité personnelle
zodpovědnost trestná - responsabilité pénale
zodpovědnost výrobce - responsabilité du producteur
zodpovědnost za výrobek - garantie produits
zodpovědnost za znečištění - responsabilité de la pollution

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama