Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (francouzsko-český slovník)

 

Pro francouzský výraz le bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

francouzský výraz FR   CZ český překlad
le - ''not used''
le - toho
1er juillet - 1. červenec
4 juillet - 4. červenec
A (lettre) - A
Aaron (Bible) - Árón (prorok)
abeille - včela
abeille à miel - včela medonosná
accélération - zrychlení
accélérer - zrychlit
acceptable - přijatelný
accident nucléaire - havárie jaderná
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - GATT
Acétylène - Ethyn
Achille - Achilles
Achille - Achilleus
acide désoxyribonucléique - DNA
Acide nucléique - Nukleová kyselina
acide nucléïque - kyselina nukleová
Acide ribonucléique - RNA
Acide ribonucléique messager - MRNA
Acropole - Akropolis
Acropole - Akropol
activité de conseil dans le domaine politique - poradenství politické
activité industrielle - činnost průmyslová
administration centrale - řízení centrální
Adolescence - Teenager
adolescent - výrostek
Adolf Hitler - Adolf Hitler
affilé - ostrý
Afrique centrale - střední Afrika
Agence internationale de l'énergie atomique - Mezinárodní agentura pro atomovou energii
agent complexant - komplexotvorné činidlo
agglutinant du pétrole - látka adsorbující ropu
agréable - příjemný
agriculture et élevage industriel - zemědělská velkovýroba
aide internationale - mezinárodní pomoc
aigle - orel
Aigle (constellation) - Souhvězdí Orla
Aigle (oiseau) - Orel
aigle pêcheur - orlovec říční
aigle royal - orel skalní
aiguille - jehla
aiguille - jehlice
aisselle - podpaží
aisselle - podpaždí
Aix-la-Chapelle - Cáchy
Aldous Huxley - Aldous Huxley
Alep - Aleppo
alerte au brouillard de fumée - smogový varovný systém
Alexander Fleming - Alexander Fleming
Alexander Pope - Alexander Pope
Alexandre - Alexandr
Alexandre Dumas - Alexandre Dumas starší
Alexandre Dumas fils - Alexandre Dumas mladší
Alexandre Graham Bell - Alexander Graham Bell
Alexandre le Grand - Alexandr Veliký
Alexandre Pouchkine - Alexandr Sergejevič Puškin
Alexandre Soljenitsyne - Alexandr Solženicyn
Alexandre VI - Alexandr VI.
Alexandrie - Alexandrie
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfred le Grand - Alfréd Veliký
Algèbre de Boole (structure) - Booleova algebra
algue bleue - sinice
Allégorie - Jinotaj
allégorie - alegorie
Allèle - Alela
Allemagne - Německo
Allemagne de l'Ouest - Západní Německo
Allemand - Němec
allemand - němčina
allemand - německý
allemand (Autriche) - němčina (Rakousko)
allemand (Suisse) - němčina (Švýcarsko)
allemande - němec
Allen Ginsberg - Allen Ginsberg
aller - jet
allergène - alergen
allergie - alergie
alvéole - alveola
aménagement de la zone littorale - plánování zóny pobřežní
Amérique Centrale - Střední Amerika
Amour (fleuve) - Amur
ampoule - žárovka
Anatole France - Anatole France
Anglais (peuple) - Angličané
angle - úhel
Angleterre - Anglie
animal d'élevage - zvíře hospodářské
Anne Boleyn - Anna Boleynová
Année (calendrier) - Rok
année bissextile - přestupný rok
Anorexie mentale - Mentální anorexie
Antenne radioélectrique - Anténa
Antilles néerlandaises - Nizozemské Antily
Apocryphes (Bible) - Apokryf
appareil électro-ménager - domácí spotřebič
appeler - říkat
apport de solution à un problème environnemental - řešení problémů v oblasti prostředí životního
approvisionnement en eau potable - zásobování vodou pitnou
approvisionnement en électricité - zásobování energií elektrickou

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit le do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "le" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama