Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (francouzsko-český slovník)

 

Pro francouzský výraz gestion bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 29).

 

francouzský výraz FR   CZ český překlad
gestion - management
bonne gestion - řízení správné
contrat de gestion - smlouva s vedením podniku
digestion - vyhnívání kalu
digestion - trávení
gestion agricole - zemědělské hospodářství
gestion commune des déchets banals et spéciaux - duální odpadové hospodářství
gestion comptable - účetnictví podnikové
gestion de crise - štáb krizový
gestion de l'électricité - odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny
gestion de l'énergie - hospodaření s energií
gestion de la pêche - řízení rybolovu a zpracování ryb
gestion de la qualité de l'air - řízení kvality ovzduší
gestion déléguée - pravomoc delegovaná
gestion des eaux urbaines - hospodářství vodní komunální
gestion des établissements humains - management sídel lidských
gestion des ressources - hospodaření se zdroji
gestion des ressources naturelles - management zdrojů přírodních
gestion du paysage - hospodaření v krajině
gestion du recyclage - řízení životního cyklu
gestion financière - řízení finanční
gestion forestière - hospodářství lesní
gestion intégrée - řízení integrované
gestion patrimoniale - dědická správa
instrument de gestion de l'environnement - nástroj politiky ekologické
instrument de gestion économique - nástroj ekonomického řízení
loi sur la gestion du recyclage et les déchets - legislativa k řízení recyklace a odpadům
plan de gestion - plán řízení
Système de gestion de base de données - Systém řízení báze dat
technique de gestion - technika řízení

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit gestion do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "gestion" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama