Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (francouzsko-český slovník)

 

Pro francouzský výraz action bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 37).

 

francouzský výraz FR   CZ český překlad
Abstraction (philosophie) - Abstrakce
Action (finance) - Akcie
action anthropique - antropogenní aktivita
action publique - činnost veřejná
activité d'extraction off-shore - těžba na moři volném
changement climatique induit par l'action humaine - klimatická změna v důsledku lidské činnosti
cinétique des réactions - kinetika reakce
déchet d'action de dépollution - odpady z procesu čištění
Diffraction - Difrakce
extraction - těžba
extraction de charbon - těžba uhlí
extraction de gaz naturel - těžba plynu zemního
extraction de gravier - těžba štěrkopísku
extraction de mineraux - těžba surovin nerostných
extraction de pétrole - těžba ropy
extraction de tourbe - těžba rašeliny
extraction des nutriments - odstraňování živin
extraction en mer - těžba ve vodách pobřežních
Fraction (mathématiques) - Zlomek
Fraction armée rouge - Frakce Rudé armády
groupe d'action - akční skupina
Indice de réfraction - Index lomu
infraction - porušení
interaction air/eau - interakce vzduch-voda
interaction des pesticides - interakce pesticidů
Interaction élémentaire - Základní interakce
Interaction faible - Slabá interakce
Interaction forte - Silná interakce
liquéfaction de gaz - zkapalňování plynů
liquéfaction du charbon - zkapalňování uhlí
Moteur à réaction - Reaktivní motor
action chimique - chemická reakce
action nucléaire - reakce jaderná
action photochimique - fotochemická reakce
Réfraction - Lom vlnění
Rétroaction - Zpětná vazba
soustraction - odčítání

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit action do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "action" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama