Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Finský slovník (česko-finský slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   F finský překlad
1. konstantinopolský koncil - Konstantinopolin ensimmäinen kirkolliskokous
12. únor - 12. helmikuuta
14. únor - 14. helmikuuta
2. únor - 2. helmikuuta
22. únor - 22. helmikuuta
29. únor - 29. helmikuuta
Absolutní hodnota - Itseisarvo
Adenosintrifosfát - Adenosiinitrifosfaatti
Aeronomie - ilmakehän fysikaaliset ilmiöt
Agamemn - Agamemnon
Agnosticismus - Agnostisismi
agronomie - agronomia
Aktinoidy - Aktinoidi
akustické vlastnosti - akustinen ominaisuus
Albuquerque (Nové Mexiko) - Albuquerque
Alfred Nobel - Alfred Nobel
Alfred North Whitehead - Alfred North Whitehead
alternativní technologie - vaihtoehtoinen tekniikka
aminokyselina - aminohappo
aminokyseliny - aminohappo
analýza nákladů a přínosů - kustannus-hyötyanalyysi
Anna Boleynová - Anna Boleyn
Anno Domini - Jälkeen Kristuksen
ano - kyllä
Anoda - Anodi
anorganická chemie - epäorgaaninen kemia
anorganická znečišťující látka - epäorgaaninen saaste
Ar (jednotka plochy) - Aari (yksikkö)
Aritmetická posloupnost - Aritmeettinen sarja
Arno - Arno (joki)
Arnold Schoenberg - Arnold Schönberg
Arnošt - Ernesti
Árónovité - Vehkakasvit
aspekt socioekonomický sídel lidských - s ihmisasutusten sosioekonominen näkökohta
astenosféra - astenosfääri
astronom - astronomi
Astronomická jednotka - Astronominen yksikkö
astronomie - tähtitiede
Asynchronous JavaScript and XML - Ajax (ohjelmointi)
Asynchronous Transfer Mode - Asynchronous Transfer Mode
Atomová hmotnostní konstanta - Dalton
Avignon - Avignon
bahno - lieju, loka, muta
bahno - muta
bahno - lieju
bahno - loka
Banánová republika - Banaanivaltio
Bar (jednotka) - Baari
baterie knoflíková - nappiparisto
bezhlučná technologie - meluton teknologia
bezpečnost - turvallisuus
bezpečnost ovzduší - lentoturvallisuus
bezpečnost práce - työturvallisuus
bezpečnost reaktoru - reaktorin turvallisuus
bezpečnostní opatření - varotoimi, suojatoimenpide
bezpečnostní opatření - varotoimi
bezpečnostní opatření - suojatoimenpide
bílé víno - valkoviini
bioceza - biokenoosi
biologická bezpečnost - bioturvallisuus
biologická dostupnost - hyötyosuus
biologická odbouratelnost - luonnossa hajoavuus
biologická vlastnost - biologinen ominaisuus
biotechnologické riziko - biotekninen vaara
biotechnologie - biotekniikka
biotechnologie týkající se zdraví - terveyteen liittyvä biotekniikka
Blanokřídlí - Pistiäiset
Bolzano - Bolzano
Boris Fjodorovič Godunov - Boris Godunov
Brigáda (jednotka) - Prikaati
Brno - Brno
budoucnost - tulevaisuus
Buenos Aires - Buenos Aires
Canon - Canon
Canopus - Canopus
Centrální mocnosti - Keskusvallat
cíl individuálních ekonomických aktivit - yksittäisten liikeyritysten tavoitteet
cisternové vozidlo - säiliöauto
Claude Shannon - Claude Shannon
Cotonou - Cotonou
Ctnost - Hyve
ctnost - hyvellisyys
částečně halogenovaný chlorfluorovaný uhlovodík - CFC-yhdisteet
Černobyl - Tšornobyl
černobýl - maruna
červené víno - punaviini
četnost - taajuus
četnost výskytu v přírodě - ekologinen runsaus
činnost - aktiivisuus
činnost podnikatelská - liiketoiminta
činnost průmyslová - teollinen toiminta
činnost sopečná - vulkanismi, vulkaaniset ilmiöt
činnost sopečná - vulkanismi
činnost sopečná - vulkaaniset ilmiöt
činnost veřejná - julkinen toimenpide
činnost výrobní - teollinen valmistus
čistá technologie - puhdas tekniikka
čištění kořenové - tuholaisten hävittäminen kasveista
Členovci - Niveljalkaiset
členovec - niveljalkaiset

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit nó do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny AFangličtiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama