Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Finský slovník (česko-finský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 90 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 89).

 

český výraz CZ   F finský překlad
dno - pohja
Absolutní hodnota - Itseisarvo
Ar (jednotka plochy) - Aari (yksikkö)
Astronomická jednotka - Astronominen yksikkö
Bar (jednotka) - Baari
Brigáda (jednotka) - Prikaati
daň z přidané hodnoty - arvonlisävero
ekologické hodnocení - ekologinen arviointi
ekotoxikologické vyhodnocení - ekotoksikologinen arviointi
hodnocení dopadů - vaikutuksen arviointi
hodnocení ekologických rizik - ympäristöriskien arviointi
hodnocení finanční - rahallinen arviointi
hodnocení přírodního dědictví - luonnonperinnön arviointi
hodnocení technologie - tekniikan arviointi
hodnocení výrobku - tuotteen arviointi
hodnocení znečišťující látky - saastearviointi
hodnocení životního prostředí - ympäristöarviointi
hodnota - arvo
hodnota agronomická - maataloustuotannollinen arvo
hodnota AOX - AOX-pitoisuus
hodnota potravy výživná - ruuan ravintoarvot
hodnota pozemku - maan arvo
Jednoděložné - Yksisirkkaiset
jednoduchý - yksinkertainen
jednorožec - yksisarvinen
jednotka - yksikkö
Jednotková matice - Yksikkömatriisi
jednotná kanalizační síť - sekaviemäröinti
jednotné číslo - yksikkö
jednou - kerta
kontrola porodnosti - syntyvyyden säännöstely
kritérium hodnocení - arviointiperuste
kritérium hodnocení životního prostředí - ympäristöarvioinnin kriteeri
legislativa k odpovědnosti - vastuuta koskeva lainsäädäntö
metoda hodnocení - arviointimenetelmä
mezní hodnota - raja-arvo
Mol (jednotka) - Mooli
národnost - kansalaisuus
neplodnost - hedelmättömyys
odpovědnost - vastuu, velvoite
odpovědnost - vastuu
odpovědnost vládní - hallituksen vastuu
odpovědnost za poškození prostředí životního - ympäristöön liittyvä vastuu
odvodňování - kuivatus, ojitus, salaojitus
odvodňování - kuivatus, salaojitus
olej dno - pilssiöljy
podhodnocení výrobků zemědělských - maataloustuotannon aliarvostus
podhodnocení výrobků zemědělských - maatalousmaan aliarvostus
Prapor (jednotka) - Pataljoona
přírodní hodnota - luonnollinen arvo
Siemens (jednotka) - Siemens
Sjednocená arabská republika - Yhdistynyt arabitasavalta
Sjednocení - Yhdiste (matematiikka)
sjednocení - yhdiste
sjednotit - yhdistää
směrnice ES o zneškodňování odpadů - EY:n direktiivi jätehuollosta
soudnost - järjellisyys
soudnost - kohtuullisuus
Stopa (jednotka délky) - Jalka (mittayksikkö)
Střední hodnota - Odotusarvo
systém odvodňovací - ojaverkosto
systém odvodňovací - kuivatusjärjestelmä
systém odvodňovací umělý - salaojitusjärjestelmä, viemäriverkko
údaje na jednoho obyvatele - per capita -tiedot
upřednostňovat - pitää parempana
úrodnost půdy - viljavuus
Uzel (jednotka) - Solmu (nopeusyksikkö)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - tietoisuus ympäristöasioista
vládnout - hallita
vlastní hodnota - ominaisarvo
voda dno - kölivesi, pilssivesi
voda dno - kölivesi
voda dno - pilssivesi
Vojenské hodnosti - Sotilasarvo
vyhodnocení - arviointi
vyhodnocení literatury - kirjallisuuden arviointi
Weber (jednotka) - Weber (yksikkö)
zapadnout - laskea
změna hodnoty - arvon muutos
znehodnocení prostředí životního - ympäristön laadun heikkeneminen
zneškodňování baterií - paristojen hävittäminen
zneškodňování bojových prostředků - sodankäyntimateriaalin hävittäminen
zneškodňování odpadů jatečních - destruktio
zneškodňování odpadů v půdě - jätteen kaivaminen maahan
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - ympäristölle ystävälliset hankinnat
zodpovědnost osobní - omavastuu
zodpovědnost trestná - rikosoikeudellinen vastuu
zodpovědnost výrobce - tuottajan vastuu
zodpovědnost za výrobek - tuotevastuu
zodpovědnost za znečištění - vastuu saastuttamisesta

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny AFangličtiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama