Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Finský slovník (finsko-český slovník)

 

Pro finský výraz arviointi bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 24).

 

finský výraz FI   CZ český překlad
arviointi - posouzení
arviointi - vyhodnocení
arviointi - plavba zábavní
arviointimenetelmä - metoda hodnocení
arviointiperuste - kritérium hodnocení
ekologinen arviointi - ekologické hodnocení
ekotoksikologinen arviointi - ekotoxikologické vyhodnocení
hajonnan arviointi - výpočet rozptylu
kirjallisuuden arviointi - vyhodnocení literatury
luonnonperinnön arviointi - hodnocení přírodního dědictví
metsävahinkojen arviointi - inventarizace poškození lesů
rahallinen arviointi - hodnocení finanční
saastearviointi - hodnocení znečišťující látky
tekniikan arviointi - hodnocení technologie
tuotteen arviointi - hodnocení výrobku
vahingon arviointi - odhad škody
vaikutuksen arviointi - hodnocení dopadů
varojen arviointi - ocenění zdrojů
ympäristöarviointi - hodnocení životního prostředí
ympäristön laadun arviointiperuste - kritérium kvality životního prostředí
ympäristön taloudellinen arviointi - vymáhání práva životního prostředí
ympäristön terveysvaikutusten arviointi - posuzování vlivů na hygienu prostředí životního
ympäristöriskien arviointi - hodnocení ekologických rizik
ympäristövaikutusten arviointi - EIA místní
ympäristövaikutusten arviointi - posuzování vlivů na prostředí životní
ympäristövaikutusten arviointiohje - směrnice o EIA
ympäristövaikutusten arviointiselostus - analýza vlivů na prostředí životní

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit arviointi do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny AFangličtiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "arviointi" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama