Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Bulharský slovník (česko-bulharský slovník)

 

Pro český výraz lek bylo nalezeno překladů: 90 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 88).

 

český výraz CZ   BG bulharský překlad
lék - Лекарство (медикамент)
lék - лекарство
baterie elektrická - електрическа батерия
dalekohled - телескоп
Dialektický materialismus - Диалектически материализъм
Dialektika - Диалектика
Élektra - Електра
Elektrárna - Електрическа централа
elektrárna - електроцентрала
elektrárna jaderná - атомна централа
elektrárna kombinovaná - енергийна централа с комбиниран цикъл на производство
elektrárna plynová - газова електрическа централа
elektrárna přílivová - приливна електростанция
elektrárna s výrobou tepla - топлоелектрическа централа
elektrárna solární - слънчева електростанция
elektrárna tepelná - термална електроцентрала
elektrárna uhelná - въглищна енергостанция
elektrárna vodní - водноелектрическа централа
Elektrická kapacita - Електрически капацитет
Elektrická kytara - Електрическа китара
Elektrické napětí - Електрическо напрежение
Elektrické pole - Електрично поле
Elektrický náboj - Електрически заряд
Elektrický odpor - Електрическо съпротивление
Elektrický proud - Електрически ток
Elektrochemie - Електрохимия
elektrokinetika - електрокинетика
Elektrolyt - Електролит
elektrolýza - електролиза
Elektromagnetické spektrum - Електромагнитен спектър
Elektromagnetické záření - Електромагнитно излъчване
elektron - електрон
Elektronegativita - Електроотрицателност
elektronický materiál - електронен материал
elektronika - електроника
elektrosmog - електромагнитни смущения
elektrotechnické zařízení - електротехническо оборудване
Elektrotechnika - Електротехника
elektrotechnika - електроинженерство
elektřina - електричество
environmentální lékařství - екологична медицина
Kategorie:Elektrochemie - Категория:Електрохимия
Kategorie:Elektromagnetismus - Категория:Електромагнетизъм
Kategorie:Elektronika - Категория:Електроника
Kategorie:Elektrotechnika - Категория:Електротехника
Kategorie:Elektřina - Категория:Електричество
Kategorie:Lékařství - Категория:Медицина
lékárník - аптекар
lékařská věda - медицинска наука
lékařství - Медицина (практика)
lékařství - медицина
Leknínovité - Водни рози
Lékořice lysá - Женско биле
Lilek brambor - Картоф
Lilek vejcoplodý - Патладжан
Meduňka lékařská - Маточина
mikroelektronika - микроелектроника
mléko - мляко
mléko mateřské - кърма
Molekula - Молекула
molekulární biologie - молекулярна биология
náklady na výrobu elektřiny - цена на електроенергията
odpady elektronické - отпадък от електронната промишленост
odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny - електроснабдяване
podnik elektrárenský - енергийна компания
popílek polétavý - пепел от тец
pošta elektronická - електронна поща
pracovní lékařství - професионална медицина
průmysl elektrárenský - електроенергетика
průmysl elektromateriálu - електропромишленост
průmysl elektrotechnický - електротехническа промишленост
průmysl mlékárenský - млечна промишленост
průmyslové lékařství - промишлена медицина
předpis o odpadech elektronických - наредба за отпадъците от електронната промишленост
reflektometrie - рефлектометрия
Rozmarýna lékařská - Розмарин
síť informační elektronická - електронно-информационна мрежа
sluneční kolektor - слънчев колектор
společnost elektrárenská - електрическа компания
spotřeba elektřiny - консумация на електроенергия
telekomunikace - телекомуникации
vedení elektrické - електрична линия
vedení elektrické nadzemní - въздушен кабел
vozidlo elektrické - електрично превозно средство
výkon elektrický - електрична мощност
výměna dat elektronických - обмен на електронни данни
výroba elektřiny - получаване на електроенергия
vyřazení elektrárny z provozu - спиране на електроцентрала
zásobování energií elektrickou - източник на електрична енергия
zubní lékař - зъболекар

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit lek do AFafrikánštiny ARarabštiny AFangličtiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lek" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama