Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Bulharský slovník (česko-bulharský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 70 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 70).

 

český výraz CZ   BG bulharský překlad
Absolutní hodnota - Абсолютна стойност
Ar (jednotka plochy) - Ар
Astronomická jednotka - Астрономическа единица
Atmosféra (jednotka) - Атмосфера (единица)
Bar (jednotka) - Бар (единица)
Brigáda (jednotka) - Бригада
daň z přidané hodnoty - данък върху добавената стойност
ekologické hodnocení - екологична оценка
ekotoxikologické vyhodnocení - екотоксикологична оценка
hodnocení dopadů - оценка на въздействието
hodnocení ekologických rizik - оценка на екологичния риск
hodnocení finanční - монетарна оценка
hodnocení přírodního dědictví - оценка на природното наследство
hodnocení technologie - технология за оценка
hodnocení výrobku - оценка на продукт
hodnocení znečišťující látky - определяне (количествено и качествено) на замърсител
hodnocení životního prostředí - оценка на околната среда
hodnota agronomická - агрономична стойност
hodnota AOX - AOX стойност
hodnota potravy výživná - хранителна стойност на храната
hodnota pozemku - стойност на земята
Jednoděložné - Едносемеделни
jednoduchý - прост
Jednorožec - Еднорог
jednotná kanalizační síť - комбинирана канализационна система
kontrola porodnosti - контрол на раждаемостта
kritérium hodnocení - критерий за оценка
kritérium hodnocení životního prostředí - критерий за оценка на околната среда
legislativa k odpovědnosti - законодателство, касаещо отговорностите
metoda hodnocení - метод за оценка
mezní hodnota - ограничение, пределно допустима норма
Mol (jednotka) - Мол
odpovědnost - отговорност
odpovědnost vládní - задължения на правителството
odpovědnost za poškození prostředí životního - екологична отговорност
odvodňování - отводняване
odvodňování - пресушаване
olej dno - трюмно масло
podhodnocení výrobků zemědělských - недооценяване (подценяване) на земеделието
Prapor (jednotka) - Батальон
přírodní hodnota - природна/естествена/реална стойност
Siemens (jednotka) - Сименс
Sjednocená arabská republika - Обединена арабска република
směrnice ES o zneškodňování odpadů - директива на европейската общност за изхвърляне на отпадъците
soudnost - благоразумие
soudnost - търпимост
soudnost - умереност
Stopa (jednotka délky) - Фут
systém odvodňovací - отводнителна система
systém odvodňovací umělý - изградена дренажна система
údaje na jednoho obyvatele - данни на глава от населението
úrodnost půdy - плодородност на почвите
Uzel (jednotka) - Възел (скорост)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - екологична осведоменост
voda dno - трюмна вода
vyhodnocení - оценка
vyhodnocení literatury - литературна оценка
Weber (jednotka) - Вебер (единица)
změna hodnoty - промяна на стойността
znehodnocení prostředí životního - влошаване на околната среда
zneškodňování baterií - депониране на акумулатори
zneškodňování bojových prostředků - премахване на материали от войната
zneškodňování odpadů jatečních - трупно сметище
zneškodňování odpadů v půdě - депониране върху земята
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - приятелски-екологично придобиване
zodpovědnost osobní - лична отговорност
zodpovědnost trestná - наказателна отговорност
zodpovědnost výrobce - отговорност на производителя
zodpovědnost za výrobek - отговорност за продукт
zodpovědnost za znečištění - отговорност за замърсяване

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny AFangličtiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama