Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz well bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 30).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Blackwell - Blackwell n: [jmén.]
příjmení {blEkwel}
Boswell - Boswell n: [jmén.]
příjmení {ba:zwel}
Caldwell - Caldwell n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {kOldwel}
Cromwell - Cromwell n: [jmén.]
příjmení {kra:mwHl}
he is going well - má se dobře
Honeywell - Honeywell n: [jmén.]
příjmení {hAni:wel}
Howell - Howell n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {hVHl}
Jewell - Jewell n: [jmén.]
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno {Zu:Il}
Lewellyn - Lewellyn n: [jmén.]
příjmení {lu:elIn}
Lowell - Lowell n: [jmén.]
příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno {lCHl}
MacDowell - MacDowell
Maxwell - Damon Emil
Damian {dJmHn}
Maxwell - Maxwell n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {mEkswel}
Newell - Newell n: [jmén.]
příjmení {nu:Hl}
Nota Bene (note well) - NB [zkr.]
Powell - Powell n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {pVHl}
Quantum Well Infrared Photodetector - QWIP [zkr.] [voj.]
Rockwell - Rockwell n: [jmén.]
příjmení {ra:kwel}
Roswell - Roswell n: [jmén.]
příjmení {ra:swel}
Stillwell - Stillwell n: [jmén.]
příjmení {stIlwel}
swell/swelled/swelled - swell v: [neprav.]
{swel}
swell/swelled/swelled - swelled v: [neprav.]
{sweld}
swell/swelled/swollen - swell v: [neprav.]
{swel}
swell/swelled/swollen - swelled v: [neprav.]
{sweld}
swell/swelled/swollen - swollen v: [neprav.]
{swClHn}
Treadwell - Treadwell n: [jmén.]
příjmení {tredwehl}
Well I'll Be A Monkey's Uncle - WIBAMU [zkr.]
Weller - Weller n: [jmén.]
příjmení {welR}
Welles - Welles n: [jmén.]
příjmení {welz}
Wellman - Wellman n: [jmén.]
příjmení {welmHn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit well do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "well" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž