Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vyrovnán bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 65).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vyrovnán - aligned
{HlTnd}
nevyrovnanost - imbalance [med.]
{ImbElHns}
nevyrovnanost - unevenness n:
nevyrovnaný - a bit mental adj:
nevyrovnaný - imbalanced adj:
nevyrovnaný - screwed adj:
{skru:d}
nevyrovnaný - unbalanced adj:
{HnbElHnst}
nevyrovnaný - undischarged adj:
nevyrovnaný - uneven adj:
{Hni:vHn}
nevyrovnaný - unsettled adj:
{HnsetHld}
stabilizace (zpevnění, vyrovnání) cen - stabilization of prices [eko.]
stejný, vyrovnaný - equal [eko.]
{i:kwHl}
velmi vyrovnaný souboj - cliffhanger
{klIfhENR}
vyrovnaná inflace - balanced inflation
vyrovnaně - composedly adv:
vyrovnaně - equally adv:
{i:kwHli:}
vyrovnaně - sedately adv:
vyrovnaně - serenely adv:
{sRi:nHli:}
vyrovnání - alignment
{HlTnmHnt}
vyrovnání - alignments pl.
{HlTnmHnts}
vyrovnání - balance n:
{bElHns}
vyrovnání - clearance
{klIrHns}
vyrovnání - compensation
{ka:mpHnsJLHn}
vyrovnání - conciliation n:
{kHnsIli:JLHn}
vyrovnání - deuce
{du:s}
vyrovnání - equalisation n:
vyrovnání - equalization n:
{i:kwHlIzJLHn}
vyrovnání - equilibration n:
vyrovnání - levelling n:
vyrovnání - offsets [eko.]
{Ofsets}
vyrovnání - quietus n:
vyrovnáni - quits
we are ~ now {kwIts}
vyrovnání - repayment n:
{ri:pJmHnt}
vyrovnání - settlement
{setHlmHnt}
vyrovnání (účtu) - settlement [eko.]
{setHlmHnt}
vyrovnání, odškodnění - compensation [eko.]
{ka:mpHnsJLHn}
vyrovnanost - balance n:
{bElHns}
vyrovnanost - composure n:
{kHmpCGR}
vyrovnanost - equanimity n:
{i:kwHnImIti:}
vyrovnanost - eurhythmics n:
vyrovnanost - poise n:
{pYz}
vyrovnanost - sedateness n:
vyrovnanost - serenity n:
{sRenHti:}
vyrovnaný - aligned adj:
{HlTnd}
vyrovnaný - balanced adj:
{bElHnst}
vyrovnaný - break-even adj:
vyrovnaný - compensated adj:
{ka:mpHnsJtHd}
vyrovnaný - composed adj:
{kHmpCzd}
vyrovnaný - equable adj:
{ekwHbHl}
vyrovnaný - equanimous adj:
vyrovnaný - equated adj:
{IkwJtId}
vyrovnaný - even adj:
{i:vHn}
vyrovnaný - even-tempered adj:
vyrovnaný - good-tempered adj:
vyrovnaný - level adj:
{levHl}
vyrovnaný - level-headed adj:
duševně
vyrovnaný - self-possessed adj:
vyrovnaný - serene adj:
{sRi:n}
vyrovnaný - stable adj:
{stJbHl}
vyrovnaný - steady adj:
{stedi:}
vyrovnaný - straightened adj:
{strJtHnd}
vyrovnaný - unruffled
{HnrAfHld}
vyrovnaný - well-balanced adj:
vyrovnaný rozpočet - balanced budget
zaplacené, vyrovnané účty - paid bills [fin.]
závěrečné vyrovnání pohledávek a závazků - close-out netting [fin.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vyrovnán do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vyrovnán" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž