Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz varia bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 27).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
antikvariát - antiquarian bookshop
antikvariát - secondhand bookshop
geomagnetická variace - geomagnetic variation [eko.]
I Love You Very Much (variable number of Vs) - ILYVM [zkr.]
invariant - invariant n:
{Inveri:Hnt}
kovariance - covariance n:
Love You Very Much (variable number of Vs) - LYVM [zkr.]
marginální proměnné (variabilní) náklady - marginal variable costs [eko.]
metoda variace konstant - method of variation of parameters [mat.]
náklady variabilní - costs, variable [eko.]
ovariální - ovarian adj:
{Cveri:Hn}
variabilní - variable adj:
{veri:HbHl}
variabilní (proměnlivé) náklady - variable costs [eko.]
variabilní minimální standard - variable minimum standards [eko.]
Variable Cycle Engine - VCE [zkr.] [voj.]
Variable Flow Ducted Rocket - VFDR [zkr.] [voj.]
variace - variation n:
{veri:JLHn}
variace - variations pl.
{veri:JLHnz}
variační - variational adj:
Varian - Varian n: [jmén.]
příjmení {veri:Hn}
Variant of FUBAR - FOOBAR [zkr.]
varianta - variant n:
{veri:Hnt}
varianta - version n:
{vRGHn}
varianta morfému - allomorph
varianty - variants n: pl.
{veri:Hnts}
výběr z variant - multiple choice
výběr z variant - multiple-choice

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit varia do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "varia" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž