Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz un bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
(vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele) - attrit v:
amerikanismus
Above Ground Level - AGL [zkr.] [voj.]
abundance - abundance [eko.]
{HbAndHns}
ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.) - acceptable daily intake (ADI) of harmful substance [eko.]
adjunkt - adjunct
{EZANkt}
Advanced Threat Infrared Countermeasures - ATIRCM [zkr.] [voj.]
Air Launched Cruise Missile - ALCM [zkr.] [voj.]
Air to Ground Missile - AGM [zkr.] [voj.]
akupunktura - acupressure n:
akupunktura - acupuncture n:
{Ekju:pANkSR}
akupunkturista - acupuncturist n:
akvalung - scuba n:
{sku:bH}
alkoun - guillemot n: [bio.]
druh mořského ptáka
American Civil Liberties Union - ACLU
ampérsekunda - ampere-second n:
ananasový meloun - honeydew melon
antikomunista - anticommunist n:
{Enti:ka:mjHnIst}
arabský kůň - Arab
{ErHb}
Arabský kůň - Arabian horse
Are We Having Fun Yet? - AWHFY [zkr.]
areál školy nebo univerzity - campus
{kEmpHs}
aRVuxwunVGzUb - gai choi n:
jguDjgIYVTUCYAxK
As Far As I Understand It - AFAIUI [zkr.]
Asuncion - Asuncion n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {HsAnLHn}
autoimunitní - autoimmune adj:
{OtYmju:n}
automobil se sundávací hadrovou střechou - ragtop n:
Auxiliary Power Unit - APU [zkr.] [voj.]
baba, kunda, píča, pichna - poon n: [hovor.]
také "poon-tang" {pu:n}
baba, kunda, píča, pichna - poon-tang n: [vulg.]
bakteriální buňka - germ cell n: [bio.]
begin/began/begun - began v: [neprav.]
{bIgEn}
begin/began/begun - begin v: [neprav.]
{bIgIn}
begin/began/begun - begun v: [neprav.]
{bIgAn}
běhoun - slider
{slTdR}
Berglund - Berglund n: [jmén.]
příjmení {bRglHnd}
Bethune - Bethune n: [jmén.]
příjmení {bHQju:n}
bez punčoch - barelegged
bezbuněčný - acellular adj:
bezbuněčný - cell-free adj:
bezeslunečný - sunless adj:
běžící kůň - vaulting horse
bind/bound/bound - bind v: [neprav.]
{bTnd}
bind/bound/bound - bound v: [neprav.]
{bVnd}
blboun nejapný - dodo
{dCdC}
bojový letoun - gunship
{gAnLIp}
Bomb, Dummy Unit - BDU [zkr.] [voj.]
Bomb, Live Unit - BLU [zkr.] [voj.]
Braun - Braun n: [jmén.]
příjmení {brOn}
bručoun - crosspatch n:
bručoun - curmudgeon n:
{kRmAZIn}
bručoun - grouch n:
{grVS}
bručoun - grouser n:
bručoun - growler n:
bručoun - grumbler n:
bručoun - grump n:
{grAmp}
bručoun - murmurer n:
bručoun - mutterer n:
bručoun - sourpuss n:
bručouni - mutterers
bručounský - crotchety adj:
{kra:SHti:}
bručounský - curmudgeonly adv:
brunátný - blowzy adj:
brunatny - ruddy
{rAdi:}
Brunej - Brunei n: [jmén.]
{bru:nT}
brunet - brunet n:
{bru:net}
bruneta - brunette n:
{bru:net}
Bruno - Bruno n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {bru:nC}
Brunsvik - Brunswick [zem.] n:
{brAnzwIk}
Brunswick - Brunswick n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {brAnzwIk}
bunda - anorak
{EnREk}
bunda - casual jacket
bunda - jacket n:
{ZEkHt}
Bundy - Bundy n: [jmén.]
příjmení {bAndi:}
bundy - jackets n: pl.
{ZEkIts}
buněčná stěna - cell wall n:
buněčnost - cellularity n:
buněčný - cell adj:
{sel}
buněčný - cellular
{seljHlR}
bungalov - bungalow n:
{bANgHlC}
bungalovy - bungalows n: pl.
{bANgHlCz}
bungee - bungee
{bAnZi:}
bungee jumping - bungee jumping
buničina - cellulose [chem.]
{seljHlCs}
buničina - pulp n:
{pAlp}
buničina - wood pulp n:
buňka - cell n:
{sel}
buňka - cyte n:
buňkovitý - cellular adj:
{seljHlR}
buňkový - cellular adj:
{seljHlR}
bunkr - bunker n:
{bANkR}
bunkr - shelter n:
{LeltR}
buňky - cells n: pl. [bio.]
{selz}
Bunyan - Bunyan n: [jmén.]
příjmení {bAnjHn}
burgundské - burgundy adj:
{bRgHndi:}
Burgundsko - Burgundy [zem.] n:
{bRgHndi:}
Burundi - Burundi n: [jmén.]
{bRAndi:}
být puntičkářský - split hairs
být unaven hledáním - can't see for looking
Calhoun - Calhoun n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {kElhu:n}
Center Technology Council - CTC [zkr.] [voj.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit un do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "un" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž