Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz typický bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 14).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
typický - archetypal adj:
{a:rktTpHl}
typický - archetypical adj:
typický - characterful adj:
typický - distinctive adj:
{dIstINktIv}
typicky - distinctively adv:
{dIstINktIvli:}
typický - distinguishing adj:
{dIstINgwILihN}
typický - idiosyncratic adj:
{Idi:CsInkrEtIk}
typický - in point
typický - representative adj:
{reprHzehntHtIv}
typický - specific adj:
{spHsIfIk}
typický - typic adj:
typický - typical adj:
{tIpHkHl}
typicky - typically adv:
{tIpHkli:}
atypický - atypical
{JtIpIkHl}
atypicky - atypically
být typickým představitelem - epitomize
{IpItHmTz}
fenotypický - phenotypic adj:
{fi:nHtIpIk}
monotypický - monotypic adj:
netypický - uncharacteristic adj:
{AnkerIktRIstIk}
netypicky - uncharacteristically adv:
{AnkerIktRIstIkli:}
netypický - untypical adj:
{HntIpIkHl}
polytypický - polytypic [eko.]
stereotypicky - stereotypically adv:
typický představitel - epitome
{IpItHmi:}
typický příklad - archetype
{a:rkItTp}
typický příklad - quinteessence n:
typický rys - characteristic
{kerHktRIstIk}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit typický do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "typický" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž