Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz tvořit bylo nalezeno překladů: 54 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 49).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
tvořit - ad lib v:
tvořit - ad lib (ad libitum) v:
tvořit - ad libitum v:
tvořit - create
{kri:Jt}
tvořit - form v:
{fOrm}
přetvořit - remodel v:
{ri:ma:dHl}
přetvořit - remold [amer.]
přetvořit - remould
přetvořit - reorganize v:
{ri:OrgHnTz}
přetvořit - transfigure v:
přetvořit - transform v:
{trEnsfOrm}
stvořit - create [eko.]
{kri:Jt}
stvořit - invent v:
{Invent}
stvořitel - demiurge
tvořit lusky - pod v:
{pa:d}
tvořit náhodná čísla - randomize n:
tvořit puchýře - vesicate
tvořit puchýřky - vesiculate
tvořit rýmy - rime
tvořit vazbu - construe with
tvořit vrstvy - stratify
tvořítko - mold n:
{mCld}
utvořit - constitute v:
{ka:nstHtu:t}
utvořit - create
{kri:Jt}
utvořit - form v:
{fOrm}
utvořit kůru - encrust
utvořit politickou frakci - cave v: [brit.]
{kJv}
vytvořit - build up v:
vytvořit - coin v:
{kYn}
vytvořit - create v:
{kri:Jt}
vytvořit - establish v:
{IstEblIL}
vytvořit - fecit v: 5 7
vytvořit - form v:
{fOrm}
vytvořit - generate
{ZenRJt}
vytvořit - make v:
{mJk}
vytvořit - originate v:
{RIZHnJt}
vytvořit - produce v:
{prCdu:s}
vytvořit - set up v:
vytvořit dvojici - pair up v:
vytvořit federaci - federate
vytvořit model - mockup
vytvořit mozaiku - tessellate
vytvořit pojem - conceptualise
vytvořit pojem - conceptualize
vytvořit seznam - itemise
vytvořit seznam - itemize
{TtHmTz}
vytvořit si názor - size up v:
vytvořit unii - unionize
{ju:njHnTz}
vytvořitelný - creatable adj:
vytvořitelný - producible adj:
znetvořit - deface v:
znetvořit - deform v:
znetvořit - disfigure v:
{dIsfIgjR}
znetvořit - misshape

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit tvořit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tvořit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž