Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz tía bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 32).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Advanced Thermionics Research Initiative - ATRI [zkr.] [voj.]
bestialita - beastliness n:
bestialita - bestiality n:
bestiální - bestial adj:
{besSHl}
bestiář - bestiary n:
Differential Global Positioning System - DGPS [zkr.] [voj.]
elefantiáza - elephantiasis n:
Hans Christian Andersen - Andersen n: jméno
dánský spisovatel {EndRsHn}
helmintiáza - helminthiasis
Christian - Christian n: [jmén.]
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno {krIsSHn}
Christiana - Christiana n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {krIsti:EnH}
Christians - Christians n: [jmén.]
příjmení {krIsSHnz}
Christiansen - Christiansen n: [jmén.]
příjmení {krIsSHnsHn}
Christianson - Christianson n: [jmén.]
příjmení {krIsSHnsHn}
Jang-c' tiang - Yangtze [jmén.]
řeka v Číně {jENktsi:}
Kristián - Christian
{krIsSHn}
Martian - Martian n: [jmén.]
příjmení {ma:rLHn}
Micro$oft Muscles Are Required, Intelligence Not Essential - M$ [zkr.]
No Middle Initial - NMI [zkr.]
protiakce - counteraction n:
protialergický - nonallergic
protiamerický - anti-American
protiargument - counterargument n:
protiargument - refutation
{refju:tJLHn}
protiatomový - antinuclear adv:
Santiago - Santiago n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {sEnti:a:gC}
Sebastian - Sebastian n: [jmén.]
příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno {sHbEsSHn}
tiamin - thiamin n:
{QTHmHn}
tiamin - thiamine n:
tiára - tiara n:
papežská koruna {ti:a:rH}
Young Men's Christian Association - YMCA n: [zkr.]
Křesťanské sdružení mladých mužů
Young Women's Christian Association - YWCA n: [zkr.]
Křesťanské sdružení mladých žen

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit tía do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tía" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž