Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz stah bylo nalezeno překladů: 45 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 43).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
stah - contraction n:
{kHntrEkLHn}
stah - systole n:
stáhl - clasped
{klEspt}
stáhl - pulled v:
{pUld}
Stahl - Stahl n: [jmén.]
příjmení {sta:l}
stáhnout - clamp
{klEmp}
stáhnout - constringe v:
stáhnout - download v: [it.]
{dVnlCd}
stáhnout - draw back
stáhnout - draw off v:
stáhnout - draw on
stáhnout - flay
stáhnout - lower
{lCR}
stáhnout - pull back v:
stáhnout - pull out v:
stáhnout - pull-out v:
stáhnout - pullout v:
{pUlVt}
stáhnout - shrink v:
{LrINk}
stáhnout - turn down v:
stáhnout - withdraw v:
{wIDdrO}
stáhnout se - back off v: [amer.]
stáhnout se - fall back v:
stáhnout se - retire v:
{rItTr}
stáhnout se zpět - withdrawn v:
{wIQdrOn}
stáhnout z mělčiny - refloat
stáhnout z oběhu - call in
stáhnout zpět - pull-back v:
stáhnout zpět - pullback v:
{pUlbEk}
stáhnout zpět - retracting
{ri:trEktIN}
stáhnul - clasped
{klEspt}
stáhnutý - constricted adj:
{kHnstrIktHd}
stáhnutý - contracted adj:
{ka:ntrEktHd}
stáhnutý - withdrawn adj:
{wIQdrOn}
stáhnutý - withdrew adj:
{wIQdru:}
stáhnutý zpět - withdrawn
{wIQdrOn}
stahovací střechy - hoods
{hUdz}
stahovač - contractors n:
{ka:ntrEktRz}
stahovák - puller n:
{pUlR}
stahování - download n: [it.]
{dVnlCd}
stahování - stripping n:
{strIpIN}
stahování kůže - skinning
stahovat (z provozu) - phase out v:
stahující - constringent adj:
stahující - contracting adj:
{ka:ntrEktIN}
stahy - contractions n: pl.
{kHntrEkLHnz}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit stah do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "stah" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž