Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz soudní bylo nalezeno překladů: 47 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 40).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
soudní - court
{kOrt}
soudní - forensic adj:
{fRensIk}
soudní - judicatory adj:
soudní - judicial adj:
{Zu:dILHl}
soudní - judiciary adj:
{Zu:dILi:eri:}
soudní - juridic adj:
soudní - legal
{li:gHl}
mimosoudní - extrajudicial adj:
mimosoudní - out-of-court adj:
nesoudní - nonjudicial
obrana soudní - plea n:
{pli:}
řádné soudní řízení - due process of law n:
sbor soudních obhájců - Bar
{ba:r}
soudní budova - courthouse n:
{kOrthVs}
soudní dvůr - judicatory
soudní moc - judicatory
soudní moc - judiciary
{Zu:dILi:eri:}
soudní nařízení - assize n:
soudní posel - summoner
soudní potvrzení - probate n:
{prCbJt}
soudní pravomoc - jurisdiction
{ZUrHsdIkLHn}
soudní pravomoci - jurisdictions
{ZUrIsdIkLHnz}
soudní proces - suit
{su:t}
soudní proces - trial n:
{trTHl}
soudní prozkoumání - probate [eko.]
{prCbJt}
soudní pře - cause
{ka:z}
soudní pře - law-suit
soudní pře - lawsuit
{lOsu:t}
soudní pře - lawsuits
{lOsu:ts}
soudní příkaz - a brief [brit.]
soudní příkaz - injunction
{InZANkLHn}
soudní rejstřík - docket
{da:kHt}
soudní rozhodnutí - judgment
{ZAZmHnt}
soudní řízení - trial n:
{trTHl}
soudní síň - courtroom
{kOrtru:m}
soudní stíhání - prosecution n:
{pra:sHkju:LHn}
soudní vykonavatel - bailiff
{bJlHf}
soudní zákaz - injunction
{InZANkLHn}
soudní zasedání - assize n:
soudní zasedání - assizes
soudnictví - judicature n:
soudnictví - judiciary n:
{Zu:dILi:eri:}
soudnictví - jurisprudence n:
{ZUrHspru:dHns}
soudnictví - justiciary n:
strana v soudním sporu - litigant
{lItIgHnt}
Účast a soudní přehled - participation and judicial review [eko.]
zmatené soudní řízení - mistrial n:
{mIstrTHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit soudní do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "soudní" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž