Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz sic bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
sic - sic
{sIk}
brousící - abrasive v:
{HbrJsIv}
couvající měsíc - waning gibbous [astr.]
Fáze mezi úplňkem a poslední čtvrtí
Červený půlměsíc - Red Crescent n:
organizace podobná Červenému kříži, muslimské země
Decompression Sickness - DCS [zkr.]
dolů visící - nutant adj:
dorůstající (měsíc) - waxing v:
{wEksIN}
dvoutisící - two thousandth
fáze měsíce - phase of the moon n:
hasicí - extinguishing adj:
{IkstINgwILihN}
hasicí přístroj - extinguisher
{IkstINgwILR}
hasicí přístroj - fire extinguisher
hasicí přístroj - fire-extinguisher
hasicí vůz - fire truck
horních deset tisíc - upper crust
IGY International Geophysical Year - International Geophysical Year [eko.]
International Geophysical Cooperation - International Geophysical Cooperation [eko.]
International Geophysical Year IGY - International Geophysical Year [eko.]
jeden tisíc - one thousand n:
jedna tisícina - one-thousandth n:
Jessica - Jessica n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZesIkH}
Jurassic - Jura
kalendářní měsíc - calendar month
každý měsíc - each month adv: n:
klasicismus - classicism n:
{klEsIsIzHm}
klasicista - classicist n:
{klEsHsHst}
klasicizovat - classicize v:
klasická ekonomie - classical economics [eko.]
klasická hudba - classical music
klasické čiření - conventional clarification [eko.]
klasické vzdělání - polite learning n:
klasic - classic adj:
{klEsIk}
klasic - classical
{klEsIkHl}
klasicky - classically adv:
{klEsIkli:}
klasický případ - quinteessence n:
křísící osoba - reviver n:
ksicht - mug n:
{mAg}
lasice - weasel n:
{wi:zHl}
lasice hranostaj - stoats
lunární měsíc - lunar month
mare na Měsíci - maria
{mRi:H}
měsíc - month n:
{mAnQ}
měsíc - moon n: [astr.]
nebeské těleso {mu:n}
měsíce - months n: pl.
{mAnQs}
měsíce - moons n:
{mu:nz}
mezinárodní dohody o koncesích - international franchise agreements [eko.]
More Dirt (Physician) - MD [zkr.]
na svěně visící - wall hanging adj:
neklasic - nonclassical adj:
neoklasicismus - neoclassicism
neoklasicizmus - neo-classicism n:
neoklasicizmus - neoclassicism n:
neoklasická teorie růstu - neo-classical theory of growth [eko.]
neoklasic - neoclassic
{ni:CklEsIk}
neoklasic - neoclassical
{ni:CklEsIkHl}
nesouhlasící - disagreeing adj:
{dIsHgri:IN}
nesouhlasící - discordant adj:
{dIskOrdHnt}
nesouhlasící - dissentient adj:
nosící bílý límeček - white-collar adj:
nosící kalhoty - breeched
období tří měsíců - trimester
{trTmestR}
osvětlený měsícem - moonlit
{mu:nlIt}
označení konce měsíc - ultimo
pěší výprava po Měsíci - moonwalk
Physical Training - PT [zkr.]
předcházejícího měsíc - ultimo
přibývající měsíc - crescent n: [astr.]
{kresHnt}
přibývající/ubývající měsíc - crescent n: [astr.]
{kresHnt}
příkaz jazyka Basic - goto
{gCtu:}
půlměsíc - crescent n:
{kresHnt}
půlměsíc - half-moon
půlměsíc - lunette
půlměsícovitý - sigmoid adj:
rámusící - clamorous adj:
sice - albeit
{Olbi:It}
sice - although
{OlDC}
sice - otherwise
{ADRwTz}
sice... ale - albeit... however
Sicilian - Sicilian n: [jmén.]
příjmení {sIsIli:Hn}
Sicílie - Sicily [zem.] n:
{sIsHli:}
směsice - cocktail
{ka:ktJl}
směsice - gallimaufry n:
směsice - hotchpotch n:
směsice - jumble n:
{ZAmbHl}
směsice - mixture n:
{mIksSR}
směsice - potpourri n:
{pCpUri:}
směsice - ragbag n:
směsice různých věcí - a dog's breakfast adj:
snažně prosící - supplicant adj:
{sAplHkHnt}
souhlasící - agreeable adj:
{Hgri:HbHl}
souhlasící - congruous adj:
souhlasící - consentaneous adj:
souhlasící - consentient adj:
souhlasící - dissident
{dIsHdInt}
souvisící - pertinent
{pRtHnHnt}
srpek měsíce - crescent n:
{kresHnt}
sto tisíc - a hundred thousand
tisíc - a thousand n:
tisíc - thousand
{QVzHnd}
tisíc - ton n:
{tAn}
tisíc slov - kiloword

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit sic do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sic" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž