Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz sběr bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 33).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
sběr - collection n:
{kHlekLHn}
sběr - gathering n:
{gEDRIN}
sběr - salvage n:
{sElvHZ}
donášková vzdálenost (sběr odpadu) - attendance distance [eko.]
Ginsberg - Ginsberg n: [jmén.]
příjmení {gInsbRg}
Koenigsberg - Koenigsberg n: [jmén.]
příjmení {kCnIgzbRg}
lovec a sběr - hunter-gatherer
Mossberg - Mossberg n: [jmén.]
příjmení {mOsbRg}
oddělený sběr odpadu - waste separate collection [eko.]
sběr dat - data capture
sběr lahví - bottle drive
sběr odpadu - waste collection [eko.]
sběr - gatherer n:
{gEDRR}
sběr - skimmer n:
sběrač míčků - ball boy n:
v tenisu
sběračka odpadů - bag lady
sběratel - collector n:
{kHlektR}
sběratel - gatherer n:
{gEDRR}
sběratel lahví v popelnicích - bottle man
sběratel starožitností - antiquary n:
sběratelé - collectors n:
{kHlektRz}
sběratelství - collecting n:
{kHlektIN}
sběrná jímka (vodní hospodářství) - sink water pit [eko.]
sběrná oblast (odpady) - collection area [eko.]
sběrné suroviny - junk
{ZANk}
sběrnice - bus n:
{bAs}
sběrnice dat - data bus
sběrnicový - bus adj:
{bAs}
sběrnicový kabel - trunk cable n: [el.]
sběr - collecting adj:
{kHlektIN}
sběrný drén - collecting drain [eko.]
sběrný odvodňovací příkop - open collecting drain [eko.]
sběrný odvodňovací příkop - open collecting drainage ditch [eko.]
sběrný odvodňovací příkop - surface collecting trench [eko.]
sběrový odpad - collection waste [eko.]
sběrový papír - waste paper n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit sběr do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sběr" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž