Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rys bylo nalezeno překladů: 108 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
rys - catamount n:
{kEtHmVnt}
rys - catamountain n:
rys - character
{kerIktR}
rys - feature
{fi:SR}
rys - line n:
{lTn}
rys - lynx
{lINks}
rys - streak n:
charakteru {stri:k}
rys - trait n:
{trJt}
Active Matrix Liquid Crystal Display - AMLCD [zkr.] [voj.]
akrylová pryskyřice - acrylic resin [eko.]
aldehydová pryskyřice - aldehyde resin [eko.]
alkydová pryskyřice - alkyd resin [eko.]
aneurysma - aneurysm
bryskně - offhandedly adv:
bryskní - brusk adj:
bryskní - brusque adj:
{brAsk}
Countryside Act - Countryside Act [eko.]
Countryside Commission - Countryside Commission [eko.]
čára za tryskovým letadlem - vapor trail
epoxidová pryskyřice - epoxy resin
erysipel - erysipelas n:
fenolová pryskyřice - phenolic resin n:
chrysen - chrysene [eko.]
Chrysler - Chrysler n: [jmén.]
příjmení {krTslR}
Chrysothamnus nauseosus - rabbit brush n: [bot.]
křovina
Chrysothamnus nauseosus - rabbit bush n: [bot.]
křovina
klokanovi podobné zvíře velikosti krysy - quokka
krysa - a rat n:
krysa - rat n:
{rEt}
krys - rat-catcher n:
krystal - crystal n:
{krIstHl}
krystal - quartz n: [tech.]
{kwOrts}
krystalická voda - crystalline water [eko.]
krystalický - crystalline adj:
{krIstHlTn}
krystalit - crystallite
krystalizace - crystallisation n:
krystalizace - crystallization n:
krystalizoval - crystallised v:
krystalizoval - crystallized v:
{krIstHlTzd}
krystalizování - crystallization n:
krystalizovaný - crystallized adj:
{krIstHlTzd}
krystalizovat - crystalize v:
krystalizovat - crystallise v:
krystalizovat - crystallize v:
{krIstHlTz}
krystalizující - crystallizing
{krIstHlTzIN}
krystalograf - crystallographer n:
{krIstHla:grHfR}
krystalografický - crystallographic adj:
krystalografie - crystallography n:
{krIstHla:grHfi:}
krystalotvorná bakterie - crystal-forming bacterium [eko.]
krystalovat - crystallise v:
krystalový - crystal adj:
{krIstHl}
krystaly - crystals n: pl.
{krIstHlz}
krysy - rats n: pl.
{rEts}
kyrys - cuirass n:
kyrysník - cuirassier n:
letiště pro tryskáče - jetport
mající zrak jako rys - lynx-eyed
nadzvukový náporový tryskový motor - scramjet n: [let.]
Supersonic Combustion RAMJET
náporový tryskový motor - ramjet n: [let.]
narážka na bajku o muži, který spálil stodolu aby se zbavil krys - a barnburner n:
rys - design n:
{dIzTn}
rys - draft
{drEft}
rys - lines n:
{lTnz}
rys - outline
{VtlTn}
rys - plan n:
{plEn}
rys - scheme n:
{ski:m}
rys, návrh - draft [eko.]
{drEft}
narýsován - drawn
{drOn}
narýsován - sketched
{skeSt}
narýsovat - draw v:
{drO}
National Parks and Access to the Countryside Act - National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]
nekrystalický - noncrystalline
nevykrystalizovaný - uncrystallized adj:
obrys - line n:
{lTn}
obrys - outline
{VtlTn}
obrys - profile
{prCfTl}
obrys - relief
{rIli:f}
obrys pobřeží - coastline
{kCstlTn}
obrysový výkres - profile
{prCfTl}
obrysy - contours n: pl.
{ka:ntUrz}
obrysy - outlines n: pl.
{VtlTnz}
odprýskávání - exfoliation n:
{eksfCli:JLHn}
odprýskávání - popping n:
{pa:pIN}
odprýskávání - scaling n:
{skJlIN}
odprýskávání - shelling n:
{LelIN}
odprýskávání - shivering
{LIvRIN}
odprýsknutí - spalling n:
oprýskaný - chipped
{SIpt}
oprýskat - flake off v:
orýsování - scribing n:
past na krysy - rattrap
piezoelektrický krystal - piezoelectric crystal n:
Polycrystalline Diamond - PCD [zkr.] [voj.]
polykrystalický - polycrystalline adj:
procházející tryskou - jetting
{ZetIN}
prošlý tryskou - jetted
{ZetId}
pryskyřice - gum
{gAm}
pryskyřice - resin
{rezHn}
pryskyřice - resins n:
{rezHnz}
pryskyřice - rosin n:
{ra:zHn}
pryskyřičnatý - resinous adj:
pryskyřičník - buttercup n:
{bAtRkAp}
pryskyřičný - acrylic
{HkrIlIk}
pryskyřičný - resinous adj:
pryskyřičný - resiny adj:
pryskyřník - buttercup n:
{bAtRkAp}
pryskyřník - crowfoot n:
pryskyřník zlatý - goldilocks

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rys do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rys" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž