Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rozumný bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 15).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
rozumný - commonsensible adj:
rozumný - commonsensical adj:
rozumný - intellectual adj:
{IntHlekSu:Hl}
rozumný - intelligent
{IntelHZHnt}
rozumný - legitimate adj:
{lHZItHmHt}
rozumný - moderate adj:
{ma:dRJt}
rozumný - rational adj:
{rELHnHl}
rozumný - reasonable adj:
{ri:zHnHbHl}
rozumný - sane adj:
{sJn}
rozumný - staid adj:
{stJd}
rozumný - wise adj:
{wTz}
být rozumný - make sense
nerozumný - a few bricks short of a full load adj:
nerozumný - foolhardy adj:
{fu:lha:rdi:}
nerozumný - foolish adj:
{fu:lIL}
nerozumný - impolitic adj:
{ImpOlItIk}
nerozumný - imprudent adj:
{Impru:dHnt}
nerozumný - inadvisable adj:
{InHdvTzHbHl}
nerozumný - injudicious adj:
nerozumný - insensate adj:
nerozumný - stupid
{stu:pHd}
nerozumný - unreasonable
{Hnri:znHbHl}
nerozumný - unwise adj:
{HnwTz}
nerozumný čin - imprudence
{Impru:dHns}
rozumný, přiměřený - reasonable [eko.]
{ri:zHnHbHl}
více rozumný - saner
{sJnR}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rozumný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rozumný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž