Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rostliny bylo nalezeno překladů: 54 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
rostliny - plants n: pl.
{plEnts}
alelopatie rostliny - plant allelopathy [eko.]
aplikace herbicidu po vzejití (rostliny) - post-come up herbicide application [eko.]
aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny) - pre-come up herbicide application n: [eko.]
část rostliny - stamen
dědičná vzdornost rostliny - inherent plant immunity [eko.]
druh léčivé rostliny - senna
{senH}
druh popínavé rostliny - bougainvillea
{bu:gJnvIli:H}
druh popínavé rostliny - kudzu
{kAdzu:}
druh popínavé rostliny - vetch
druh rostliny - Althaea
druh rostliny - amaryllis
{EmRIlHs}
druh rostliny - arrowroot
{erCru:t}
druh rostliny - arum
{erHm}
druh rostliny - aspidistra
druh rostliny - aster
{EstR}
druh rostliny - canola n:
používá se na produkci oleje, příbuzná řepce olejce {kHnClH}
druh rostliny - catnip
{kEtnIp}
druh rostliny - chervil
druh rostliny - digitalis
{dIZHtElHs}
druh rostliny - five-finger
druh rostliny - forget-me-not
druh rostliny - forsythia
druh rostliny - gardenia
{ga:rdi:njH}
druh rostliny - gentian
{ZenLHn}
druh rostliny - guava
druh rostliny - hydrangea
druh rostliny - larkspur
{la:rkspR}
druh rostliny - mallow
{mElC}
druh rostliny - mayflower
{mJflVR}
druh rostliny - milkweed
{mIlkwi:d}
druh rostliny - orris
{OrIs}
druh rostliny - pimpernel
druh rostliny - saxifrage
druh rostliny - sisal
druh rostliny - speedwell
druh rostliny - wallflower n: [bot.]
{wOlflVR}
druh subtropické rostliny - verbena
{vRbi:nH}
druh tropické rostliny - taro
{terC}
druh vodní rostliny - eelgrass
{i:lgrEs}
list rostliny - Leaf
{li:f}
mykóza rostliny - plant mycosis [eko.]
náchylnost rostliny - plant susceptibility [eko.]
napadení rostliny - infestation of plant [eko.]
nespecifická odolnost rostliny - non-specific plant resistance [eko.]
odolnost rostliny proti chorobám - plant resistance to diseases [eko.]
odolnost rostliny proti škůdcům - plant resistance to pests [eko.]
oligogenní odolnost rostliny - oligogenic plant resistance [eko.]
rostliny rodu Ambrosia - ragweed n: [bot.]
Ambrosia artemisiifolia (=A. elatior), A. trifida, A. maritima, A. psilostachya {rEgwi:d}
specifická odolnost rostliny - specific plant resistance [eko.]
tolerance rostliny k napadení - plant tolerance to invasion [eko.]
viróza rostliny - plant virosis [eko.]
vzdornost rostliny proti chorobám - plant resistance to diseases [eko.]
vzdornost rostliny proti škůdcům - plant resistance to pests [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rostliny do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rostliny" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž