Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz regulace bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 20).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
regulace - adjustment n:
{HZAstmHnt}
regulace - assize n:
regulace - control n:
{kHntrCl}
regulace - governing n:
{gAvRnIN}
regulace - regulation [eko.]
{regjHlJLHn}
regulace - regulations n:
{regjHlJLHnz}
autoregulace - autoregulation n:
autoregulace krajiny - landscape self regulation [eko.]
cenová regulace - price control
cenová regulace - regulation of prices
deregulace - deregulation n:
{di:regjHlJLHn}
ekonomická regulace - economic regulation [eko.]
osmoregulace - osmoregulation [eko.]
regulace čeho - regulation over st
regulace krajiny - regulation of landscape [eko.]
regulace nájemného - rent control
regulace početí - family planning
regulace podle míry výnosnosti - rate-of-return regulation [eko.]
regulace pomocí cenového limitu - price-cap regulation [eko.]
samoregulace - self-regulation n:
síla monopolů a regulace - monopoly power and regulation. [eko.]
společenská regulace - social regulation [eko.]
teorie regulace veřejného zájmu - public-interest theory of regulation [eko.]
teorie regulace zvláštního úroku - special-interest theory of regulation [eko.]
tržní nařízení (regulace) - marketing order [eko.]
zákonná úprava (regulace) - statutory regulations [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit regulace do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "regulace" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž