Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rake bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 38).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Drake - Benjamin Guy
Uriel {benZHmHn}
klub pro hráče raketového sportu - racket club n: [sport.]
Badminton, Squash, Stolní tenis, Tenis
kraken - kraken n:
Mandrake - Mandrake n: [jmén.]
distribuce Linuxu {mEndrJk}
pomocná raketa - thruster n:
protibalistická raketa - ABM n:
obranná raketa sestrojená pro sestřelení mezikontinentální balistické rakety
protibalistická raketa - antiballistic missile n:
obranná raketa sestrojená pro sestřelení mezikontinentální balistické rakety
protiletadlový raketový systém - surface-to-air missile system n: [voj.]
protiraketový - antimissile adv:
{EntTmIsHl}
raketa - missile n:
{mIsHl}
raketa - racket n:
sportovní {rEkIt}
raketa - racquet n:
sportovní nářadí {rEkIt}
raketa - rocket n
{ra:kHt}
raketa - spacecraft n:
{spJskrEft}
raketa na lakros - crosse
{kra:s}
raketa nesoucí více samostatných hlavic - MIRV n: [zkr.] [voj.]
{mRv}
raketa vzduch-vzduch - air-to-air missile n:
raketa země - země - surface-to-surface
raketa země-vzduch - SAM [voj.]
{sEm}
raketa země-vzduch - surface-to-air missile n: [voj.]
raketball - racquetball n: sport
míčová hra, která se hraje s pálkami ve dvou nebo čtyřech na hřišti pro házenou {rEkHtbOl}
raketomet - launcher n:
{lOnSR}
raketomety - launchers n: pl.
{lOnSRz}
raketoplán - orbiter n:
{OrbHtR}
raketoplán - shuttle
{LAtHl}
raketoplán - space shuttle n:
raketová technika - rocketry n:
{ra:kHtri:}
raketově poháněný - rocketed
{ra:kHtId}
raketový - rocket adj:
{ra:kHt}
rakety - missiles n: pl.
{mIsHlz}
rakety - rackets n: pl. sport
{rEkHts}
rakety - rockets n: pl.
{ra:kHts}
rakev - casket [amer.]
{kEskHt}
rakev - coffin
{kOfIn}
síla raketového motoru - thrust
{QrAst}
start rakety - lift-off
start rakety - liftoff
{lIftOf}
střílet prakem - catapult v:
{kEtHpAlt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rake do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rake" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž