Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ráno bylo nalezeno překladů: 82 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 77).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ráno - a.m.
(dopoledne) s časovým údajem
ráno - AM
ante meridiem {Em}
ráno - early
{Rli:}
ráno - in the morning
ráno - morning n:
{mOrnIN}
Cyráno z Bergeracu - Cyrano de Bergerac
dát stranou - earmark
{Irma:rk}
dát stranou - put away v:
dát stranou - put to rest v:
dát stranou - set aside
dnes ráno - this morning
Dobré ráno - Good morning
držet se stranou - hang back
dřevěný hranol - balk
{bOk}
havranovitý - corvine adj:
házet stranou - brush aside
hranol - cuboid n:
hranol - parallelepiped n: [mat.]
hranol - prism n: [mat.]
{prIzHm}
hranolek - scantling n:
hranolky - chips [brit.]
{SIps}
hranolky - french fries [amer.]
hranolky - fries n: pl.
{frTz}
hranostaj - ermine
{RmHn}
hranostaj - stoat
hranostajník vrbový - pussy moth n: [zoo.]
lat. Cerura vinula, noční motýl z čeledi hřbetozubcovitých
když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky - she was afoot when I saw her this morning
lasice hranostaj - stoats
načechranost - fluffiness n:
odstraňovač - remover n:
{rImu:vR}
odstraňoval pařezy - stumped
{stAmpt}
odstraňování - removing n:
{ri:mu:vIN}
odstraňování - stripping n:
{strIpIN}
odstraňování - withdrawing n:
{wIQdrOIN}
odstraňování částí textu - bowdlerisation n:
odstraňování částí textu - bowdlerization n:
odstraňování chyb - debugging v:
např. při programování {di:bAgIN}
odstraňování pařezů - stumping
{stAmpIN}
odstraňovat - eliminate v:
{IlImHnJt}
odstraňovat - remove v:
{ri:mu:v}
odstraňovat - withdraw v:
{wIDdrO}
odstraňovat chyby - debug v:
v programech
odstraňovat ostřiny - deburr
odstraňovat otřepy - deburr
odstraňovatel problémů - troubleshooter
{trAbHlLu:tR}
ochraňovat - guard v:
{ga:rd}
ochraňovat - protect
{prHtekt}
ochraňovat - safeguard v:
{sJfga:rd}
olekranon - olecranon
opatřeno bránou - gated
paranoia - paranoia n:
{perHnYH}
paranoický - paranoiac adj:
{perHnYEk}
paranoický - paranoid adj:
{perHnYd}
paranoička - paranoid n:
{perHnYd}
paranoidní - paranoid adj:
{perHnYd}
paranoidní schizofrenie - paranoic type schizophrenia n:
paranoidní schizofrenie - paranoid schizophrenia n:
paranoik - paranoid n:
{perHnYd}
paranormální - paranormal adj:
paranormálno - paranormal n:
s určitým členem ("the paranormal")
pohled stranou - side-glance
ráno moudřejší večera - fresh for the morrow
stranou - aloof
{Hlu:f}
stranou - apart
{Hpa:rt}
stranou - aside
{HsTd}
stranou - away
{HwJ}
stranou - crabwise
stranou - edgeways
{eZwJz}
stranou od - aside from
čeho
ten, kdo stojí stranou - outsider n:
{VtsTdR}
transuranový - transuranic adj:
vybranost - choiceness n:
vybranost - daintiness n:
vybranost - exquisiteness n:
zabraňování - preventing n:
{prIventIN}
zabraňovat - impede
{Impi:d}
zabraňovat - inhibit v:
{InhIbHt}
zabraňovat - prevent
{prIvent}
zachraňování - saving n:
{sJvIN}
zachraňovat - rescue v:
{reskju:}
zachraňovat - save
{sJv}
zbraňové plutonium - weapons plutonium n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ráno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ráno" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž