Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pustit bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pustit - let go
pustit - sic
{sIk}
dopustit - allow v:
{HlV}
dopustit se - commit
{kHmIt}
dopustit se - perpetrate
{pRpHtrJt}
napustit - impregnate v:
neodpustitelný - unforgivable adj:
{AnfOrgIvHbHl}
neodpustitelný - unjustifiable adj:
{AnZAstIfTHbHl}
neodpustitelný - unpardonable adj:
nepropustitelný - unreleasable adj:
nevpustit dovnitř - crowding out [eko.]
nevpustit dovnitř - shut out
odpustit - condone v:
{kHndCn}
odpustit - forgive v:
{fRgIv}
odpustit - pardon v:
{pa:rdHn}
odpustitelný - condonable adj:
odpustitelný - forgivable
{fOrgIvHbHl}
opětovně vypustit - relaunch
{ri:lOnS}
opustit - abandon v:
{HbEndHn}
opustit - desert v:
{dIzRt}
opustit - forsake v:
{fOrsJk}
opustit - leave
{li:v}
opustit - quit v:
{kwIt}
opustit - relinquish v:
{rIlINkwIL}
opustit - vacate v:
{vJkJt}
opustit nějaké místo - blow this joint
opustit nějaké místo - blow this Popsicle stand
propustit - cashier v:
{kELIr}
propustit - discharge v:
{dIsSa:rZ}
propustit - dismiss
{dIsmIs}
propustit - lay off v:
z práce
propustit - releases v:
{rIli:sIz}
propustit - send away v:
propustit do civilu - dismiss
{dIsmIs}
propustitelný - dismissible adj:
připustit - admit v: [obec.] 4 4
{HdmIt}
připustit - allow v:
{HlV}
připustit - allow for [id.]
připustit - concede v:
{kHnsi:d}
připustit - permit v:
{pRmIt}
připustit - recognize v:
{rekHgnTz}
připustit - take v:
{tJk}
pustit dovnitř - let in
pustit hlasitěji - turn up [id.]
pustit k vodě - dump v:
{dAmp}
pustit na svobodu - set free
pustit oko - ladder
{lEdR}
pustit se do - embark on
pustit se do - get down to
pustit se do - set about
pustit se s chutí (např. do práce) - hovorově - sail in [fráz.]
pustit z hlavy - discard v:
{dIska:rd}
pustit z hlavy - dismiss
{dIsmIs}
pustit z rukou - unhand
pustit žilou - phlebotomize v:
rozpustit - break up v:
rozpustit - disband v:
{dIsbEnd}
rozpustit - dismiss
{dIsmIs}
rozpustit - dissolve v:
{dIza:lv}
rozpustitelný - dissolvable adj:
spustit - drop v:
{dra:p}
spustit - drop down v:
spustit - execute
{eksHkju:t}
spustit - initialise v:
spustit - initiate
{InILi:Jt}
spustit - launch
{lOnS}
spustit - lead off v:
spustit - lower
{lCR}
spustit - run
{rAn}
spustit - slip v:
kotvu {slIp}
spustit - start v:
{sta:rt}
spustit - touch off v:
spustit kotvu - cast anchor
spustit kotvy - drop anchor
spustit např. nálož - set off
spustit např. zbraň - set off
spustit palbu - fire away
spustit se - descend
{dIsend}
spustit se - go down
spustitelné soubory - binaries
spustitelný - executable adj:
spustitelný - live adj:
{lIv}
upustit - drop v:
{dra:p}
upustit - relinquish v:
{rIlINkwIL}
upustit - unhand v:
upustit dolů - drop down
vplout, vtrhnout, skočit do řeči, pustit se do něčeho - totéž co "sail in" - sail into [fráz.]
vpustit - admit v: [obec] 8 6
{HdmIt}
vpustit - allow in v:
vpustit - let in v:
vypustit - deflate v:
{dIflJt}
vypustit - drain
{drJn}
vypustit - draw off v:
vypustit - extravasate v:
vypustit - give forth v:
vypustit - launch v:
{lOnS}
vypustit - let out
vypustit - release v:
{ri:li:s}
vypustit duši, zemřít - yield up the ghost [fráz.]
vypustit, propustit - discharge [eko.]
{dIsSa:rZ}
vypustitelné např. lehátko - deflatable
zapustit - embed v:
{Imbed}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pustit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pustit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž