Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz prvek bylo nalezeno překladů: 22 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 20).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
prvek - element n: [mat.]
{elHmHnt}
prvek - member n:
{membR}
biogenní prvek - bioelement [eko.]
bioprvek - bioelement [eko.]
dceřinný prvek radonu - radon daughter [eko.]
geografický prvek (botanika, zoologie) - geographic element [eko.]
hydrologický prvek - hydrological element [eko.]
chemický prvek - neodymium
krajinný prvek - landscape element [eko.]
odvodňovací prvek - drainage equipment element [eko.]
oligobiogenní prvek - oligobiogenic element [eko.]
prvek (chemie) - element [eko.]
{elHmHnt}
prvek (systému) - element [eko.]
{elHmHnt}
prvek 104 - element 104 n:
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
prvek 105 - element 105 n:
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
prvek 106 - element 106 n:
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
prvek 107 - element 107 n:
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
stopový prvek - trace element [eko.]
stopový toxický prvek - toxic trace element [eko.]
umělý prvek - artificial element
vstupní prvek (systému) - input element [eko.]
výstupní prvek (systému) - output element [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit prvek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "prvek" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž