Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pracovník bylo nalezeno překladů: 33 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 29).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pracovník - employee
{emplYi:}
pracovník - laborer n:
{lJbRR}
pracovník - worker n:
{wRkR}
pracovník - workman n:
{wRkmHn}
duševní pracovník - brainworker
duševní pracovník - professional n:
{prHfeLHnHl}
námezdní pracovník - wage earner n:
nezávislý pracovník - freelancer n:
pracovník na farmě - campesino
v Latinské Americe
pracovník na výpomoc - temp
{temp}
pracovník se zkrácenou dobou - part-timer n:
pracovník v marketingu - marketer
{ma:rkHtR}
pracovník v montérkách - blue-collar worker
pracovník v obchodě - shop worker n:
pracovník v prádelně - laundryman
sociální pracovník - almoner
sociální pracovník - caseworker
{kJswRkR}
sociální pracovník - social worker
spolupracovník - assistant n:
{HsIstHnt}
spolupracovník - associate
{HsCsi:Jt}
spolupracovník - co-operator n:
spolupracovník - co-worker n:
spolupracovník - collaborator
{kHlEbRJtR}
spolupracovník - contributor n:
{kHntrIbjHtR}
spolupracovník - cooperator n:
spolupracovník - fellow n:
{felC}
spolupracovník - workmate n:
vedoucí pracovník - executive
{IgzekjHtIv}
výzkumný pracovník - researcher
{ri:sRSR}
zařazování nekvalifikovaných pracovníků do pracovního procesu - dilution v:
{dTlu:LHn}
zkušený pracovník - an old hand at
zodpovědný pracovník - executive
{IgzekjHtIv}
zručný pracovník - indexer

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pracovník do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pracovník" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž