Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pas bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pás - band n:
{bEnd}
pás - belt
{belt}
pás - girdle
{gRdHl}
pás - girt n:
{gRt}
pas - passport
{pEspOrt}
pás - strip n:
{strIp}
pás - swath n
{swa:Q}
pás - waist n:
{wJst}
pás - waistband n:
agresivní pasažer v letadle - air rage
alpská pastvina - alp n:
anděl bezedné propasti - Abaddon
Armáda Spásy - Salvation Army
náb. sekta
bělopásek - white admiral n: [zool.]
motýl
bezedná propast - abyss n:
{HbIs}
bezpečnostní pás - safety belt
bezpečnostní pás - seat belt n:
bílý trpaslík - white dwarf n: [astrol.]
Boris Leonidovič Pasternak (1890-1960) - Pasternak n: [jmén.]
ruský spisovatel {pEstRnEk}
brusný pás - abrasion belt n:
brusný pás - abrasive band n:
brusný pás - abrasive belt n:
býčí zápasy - bullfight
býčí zápasy - bullfighting
Bypass Ratio - BPR [zkr.] [voj.]
cejnové pásmo - bream zone [eko.]
cestovní pas - passport
{pEspOrt}
cizopas - parasitic adj:
{perHsItIk}
cizopas - parasitical adj:
cizopasný červ - helminth
{helmInQ}
část kompasu - binnacle
černý pasažér - deadhead
černý pasažér - free rider [eko.]
černý pasažér - hare n: [slang.]
{her}
černý pasažér - joyrider
černý pasažér - stowaway
červená páska - red tape n:
Červený trpaslík - Red Dwarf n: [jmén.]
název kultovního britského sci-fi seriálu
červený trpaslík - red giant [astr.]
členění města na pás - zoning n:
{zCnIN}
člověk trpící pásmovou nemocí - jet-lagged adj:
dělat pasáka - pimp v:
komu {pImp}
dluh, pasívum - debit [eko.]
{debIt}
dopravní pás - conveyor
{kHnvJR}
dopravní pás - conveyor belt
drasťák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
drát spouštějící past - tripwire
důležitý zápas - big game
fanoušek býčích zápasů - aficionado n:
{Hfi:LjHna:dC}
faux pas - faux pas
fotbalový zápas - football match
frekvenční postranní pásmo - sideband
generační propast - generation gap
horské pásmo - mountain range
hypotéza pasti - capture hypothesis [eko.]
chycení do pasti - entrapment
{IntrEpmHnt}
chytat do pasti - trap v:
{trEp}
chytit do pasti - entrap
impasibilita - impassibility n:
kapilární pásmo (půdní voda) - capillary zone [eko.]
kmitočtové pásmo - X-band n: [tech.] 6 6
5,2 - 10,9 GHz
kohoutí zápas - cockfight
kohoutí zápasy - cockfighting
kompas - compass
{kAmpHs}
kompasy - compasses n: pl.
konipas - wagtail n:
kuplíř, pasák prostitutek - mack n:
{mEk}
lapací autocidní pás - self-destroying catch band [eko.]
laryngospasmus - laryngospasm
lepící páska - adhesive tape
lipanové pásmo - grayling zone [eko.]
Louis Pasteur (1822-1895) - Pasteur n: [jmén.]
francouzský chemik a bakteriolog {pHstu:r}
magnetická páska - magnetic tape
magnetický kompas - magnetic compass n:
magnetický pásek - magnetic stripe n: [it.]
magnetofonová páska - tape n:
{tJp}
mající vosí pas - wasp-waisted adj:
Malthusova populační past - Malthusian Population Trap. [eko.]
model pasivních (úvěrovatelných) fondů - loanable funds model [eko.]
montážní pás - assembly line
nahrávání na pásku - tape recording n:
námořníkův kompas - mariner's compass
nejde to, nepasuje - no go v: [tech.]
mezní kalibr, měřidlo; jde/nejde (go/no go)
nepasterizovaný - unpasteurised
nepasterizovaný - unpasteurized adj:
nervák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
neutrální pásmo - no man's land
obchodní pásmo - trade range [eko.]
obvod pasu - waistline n:
{wJstlTn}
ocelový pás - steel band
odvetný zápas - rematch
{ri:mES}
ohrazené pastvisko - paddock n:
[pEdHk] {pEdHk}
ochranné pásmo (vody) - protective zone [eko.]
ochranné pásmo vodních zdrojů - buffer zone of water resources [eko.]
ochranné pásmo vodních zdrojů - protective zone of water resources [eko.]
ochranný pás (eroze) - protective zone [eko.]
opásal - belted v:
{beltHd}
opásaný - belted adj:
{beltHd}
opásat - girt v:
{gRt}
opasek - belt n:
{belt}
opasek - girdle
{gRdHl}
opasek - waist n:
{wJst}
opasek na peníze - money belt
opasky - belts n: pl.
{belts}
ozdobný pásek na krk - bola
pacient trpící spastickou obrnou - spastic
padnout, propást - lapse [eko.]
{lEps}
Pappas - Pappas n: [jmén.]
příjmení {pEpHs}
parmové pásmo - barbel zone [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pas do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pas" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž