Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz organism bylo nalezeno překladů: 88 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 88).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
acidofilní organismus - acidophilic organism [eko.]
adaptabilita organismu - organism adaptability [eko.]
aerobní mikroorganismus - aerobic microorganism [eko.]
aerofilní mikroorganismus - aerophilic microorganism [eko.]
aerotolerantní mikroorganismus - aerotolerant microorganism [eko.]
alochtonní mikroorganismus - allochthonous microorganism [eko.]
ambitrofní mikroorganismus - ambitrophic microorganism [eko.]
amonizační mikroorganismus - ammonifying microorganism [eko.]
amylolytický mikroorganismus - amylolytic microorganism [eko.]
anaerobní mikroorganismus - anaerobic microorganism [eko.]
antropofilní organismus - anthropophilic organism [eko.]
autochtonní mikroorganismus - autochthonous microorganism [eko.]
auxotrofní mikroorganismus - auxotrophic microorganism [eko.]
bakterotrofní mikroorganismus - bacterotrophic microorganism [eko.]
celulolytický mikroorganismus - cellulolytic microorganism [eko.]
čistá kultura mikroorganismu - pure microorganism culture [eko.]
denitrifikační mikroorganismus - denitrifying microorganism [eko.]
desulfurikační mikroorganismus - desulphurating microorganism [eko.]
desulfurikační mikroorganismus - desulphurizing microorganism [eko.]
dynamika početnosti škodlivého organismu - dynamics of noxious organism population [eko.]
ekonomický práh škodlivosti (organismu) - threshold of economic harmfulness [eko.]
entomopatogenní mikroorganismus - entomopathogenic microorganism [eko.]
euryekní organismus - euryoecious organism [eko.]
eurythermní organismus - eurythermous organism [eko.]
fakultativní mikroorganismus - facultative microorganism [eko.]
fotofilní organismus - photophilic organism [eko.]
fotofóbní organismus - photophobic organism [eko.]
fotolitotrofní mikroorganismus - photolithotrophic microorganism [eko.]
fotoorganotrofní mikroorganismus - photoorganotrophic microorganism [eko.]
fototrofní mikroorganismus - phototrophic microorganism [eko.]
halofilní mikroorganismus - halophilic microorganism [eko.]
halotolerantní mikroorganismus - halotolerant microorganism [eko.]
heliotropní organismus - heliotrophic organism [eko.]
hemerobní organismus - hemerobic organism [eko.]
hemerofilní organismus - hemerophilic organism [eko.]
hemerofóbní organismus - hemerophobic organism [eko.]
hemerochorní organismus - hemerochor organism [eko.]
hydrofilní organismus - hydrophilic organism [eko.]
hydrofóbní organismus - hydrophobic organism [eko.]
chemolitotrofní mikroorganismus - chemolithotrophic microorganism [eko.]
chemoorganotrofní mikroorganismus - chemoorganotrophic microorganism [eko.]
chemotrofní mikroorganismus - chemotrophic microorganism [eko.]
chronická intoxikace organismu pesticidem - chronic pesticide poisoning of organism [eko.]
koprofilní mikroorganismus - coprophilic microorganism [eko.]
kryofilní mikroorganismus - cryophilic microorganism [eko.]
litotrofní mikroorganismus - lithotrophic microorganism [eko.]
mezofilní mikroorganismus - mesophilic microorganism [eko.]
mezotrofní mikroorganismus - mesotrophic microorganism [eko.]
mikroorganismus - germ n: [bio.]
{ZRm}
mikroorganismus - microorganism n:
{mTkrCOrgHnIzHm}
mixotrofní mikroorganismus (mikrobiol.) - mixotrophic microorganism [eko.]
mixotrofní organismus (hydrobiol.) - mixotrophic organism [eko.]
nitrifikační mikroorganismus - nitrifying microorganism [eko.]
nitrogenní mikroorganismus - nitrogen-fixing microorganism [eko.]
obligátní mikroorganismus - obligate microorganism [eko.]
odolnost organismu - organism resistance [eko.]
odolnost organismu proti pesticidům - organism resistance to pesticides [eko.]
oligokarbofilní mikroorganismus - oligocarbophilic microorganism [eko.]
organismus - organism n:
{OrgHnIzHm}
organismy - organisms n: pl.
{OrgHnIzHmz}
organotrofní mikroorganismus - organotrophic microorganism [eko.]
pantosaprobní organismus - pantosaprobic organism n: [eko.]
parazitický mikroorganismus - parasitic microorganism [eko.]
patogenní mikroorganismus - pathogenic microorganism [eko.]
pohyblivé např. mikroorganismy - motile
{mCtHl}
pohyblivost např. mikroorganismů - motility
{mCtIlIti:}
potravní specializace škodlivého organismu - nutritive specialization of harmful organism [eko.]
proteolytický mikroorganismus - proteolytic microorganism [eko.]
přirozený nepřítel škodlivého organismu - natural enemy of harmful organism [eko.]
přizpůsobivost organismu - organism adaptability [eko.]
psychrofilní mikroorganismus - psychrophilic microorganism [eko.]
saprofytický organismus - saprophytic organism [eko.]
saprozoický organismus - saprozoic organism [eko.]
skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem - actual loss caused by harmful organism [eko.]
specializace organismu - organism specialization [eko.]
sporulující mikroorganismus - spore-forming microorganism [eko.]
stav organismu po změně časového pásma - jetlag
převzato z http://geeklandia.blogspot.com/2004/09/geeklingo.html
stenoekní organismus - stenoec organism [eko.]
stenothermní organismus - stenothermous organism [eko.]
škodlivost škodlivých organismů - harmfulness of noxious organisms [eko.]
škodlivý organismus rostlin - harmful organism of plants [eko.]
škodlivý organismus rostlin - noxious organism of plants [eko.]
termofilní mikroorganismus - thermophilic microorganism [eko.]
termorezistentní mikroorganismus - thermoresistant microorganism [eko.]
termotolerantní mikroorganismus - thermotolerant microorganism [eko.]
vertikální zonace organismů - vertical zoning of organisms [eko.]
získaná odolnost organismu k pesticidům - acquired resistance to pesticides [eko.]
ztráta způsobená škodlivými organismy - loss caused by harmful organisms [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit organism do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "organism" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž