Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz obvykle bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 16).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
obvykle - commonly adv:
{ka:mHnli:}
obvykle - customarily adv:
{kAstHmerHli:}
obvykle - in general
obvykle - ordinarily adv:
{OrdHnerHli:}
obvykle - prevalently adv:
obvykle - routinely adv:
{ru:ti:nli:}
obvykle - usual
{ju:GHwHl}
obvykle - usually
{ju:GHwHli:}
jako obvykle - as usual
jako obvykle - business as usual
nejneobvyklejší - oddest adj:
{a:dHst}
neobvykle - intriguingly adv:
{Intri:gINli:}
neobvykle - unusually adv:
{Hnju:GHwHli:}
neobvykle - unwontedly adv:
neobvykle pro období - unseasonably
{Hnsi:zHnHbli:}
neobvyklejší - odder adj:
{a:dR}
nimrat se s drobným předmětem (obvykle elektronickým zařízením) - frob v:[it.][slang.]
http://en.wikipedia.org/wiki/Frob
obvykle např. pro období - seasonably
obvyklé plány na redukci - CRP [eko.]
obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu - cadenza [hud.]
televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V - rabbit ears n: [slang]
televizní anténa se dvěmi obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V - rabbit ears n: [slang]
více než obvykle - over-the-top
žít bez obvyklého komfortu - rough it v: [id.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit obvykle do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "obvykle" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž