Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz nabídka bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 16).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
nabídka - bid
{bId}
nabídka - bidding n:
{bIdIN}
nabídka - menu n: [it.]
{menju:}
nabídka - money supply, money stock
nabídka - offer n:
{OfR}
nabídka - offering
{OfRIN}
nabídka - proposal n:
{prHpCzHl}
nabídka - proposition
{pra:pHzILHn}
nabídka - quotation n:
{kwCtJLHn}
nabídka - supply adv:
{sHplT}
nabídka - tender [eko.]
{tendR}
agregátní nabídka - aggregate supply
cenová nabídka - quotation [eko.]
{kwCtJLHn}
dokonale pružná nabídka - perfectly elastic supply [eko.]
dynamická nabídka - dynamic supply [eko.]
elastická nabídka - elastic supply
nabídka a poptávka - supply and demand n:
nabídka k sňatku - marriage proposal n:
nabídka peněz - money supply [eko.]
nabídka peněz v ekonomice - money supply
omezená nabídka - limited supply
podnabídka - submenu n:
poptávka a nabídka - supply and demand n:
protinabídka - counteroffer n:
{kVntROfR}
protinabídka - counterproposal n:
{kVntRprHpCzHl}
zcela nepružná nabídka - perfectly inelastic supply [eko.]
zdanitelná nabídka - taxable supply [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit nabídka do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nabídka" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž