Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz nános bylo nalezeno překladů: 48 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 41).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
nános - alluvia n:
nános - alluvium n:
{Hlu:vi:Hm}
nános - deposit
{dHpa:zIt}
nános - deposition [eko.]
{depHzILHn}
nános - fouling n:
{fVlIN}
nános - layer
{lJR}
nános - sediment
{sedHmHnt}
cyklická nezaměstnanost - cyclical unemployment [eko.]
dávky v nezaměstnanosti - unempoloyment benefit
deficit vysoké zaměstnanosti - high-employment deficit [eko.]
dočasná nezaměstnanost - layoff
{lJOf}
korytotvorný nános - riverbed-forming deposit [eko.]
malá zaměstnanost - underemployment n:
{HndRImplYmHnt}
masová nezaměstnanost - mass unemployment [eko.]
míra nezaměstnanosti - rate of unemployment
nanosekund - nanoseconds
{nHnCsHkHndz}
nanosekunda - nanosecond
nanosekundy - nanoseconds
{nHnCsHkHndz}
nanosklad - nanostore n:
nanosklady - nanostores n: pl.
nánosový - alluvial adj:
{Elu:vi:Hl}
nánosový - sedimentary adj:
{sedHmehntRi:}
nánosový kužel - silt cone [eko.]
nevyrovnanost - imbalance [med.]
{ImbElHns}
nevyrovnanost - unevenness n:
nezaměstnanost - joblessness
{Za:blHsnHs}
nezaměstnanost - unemployment n:
{AnImplYmHnt}
opakovaná nezaměstnanost - cyclical unemployment
plná zaměstnanost - full employment [eko.]
podpora v nezaměstnanosti - dole
{dCl}
podpora v nezaměstnanosti - workfare n:
příjemci jsou povinni vykonávat přidělenou práci nebo se odborně školit {wRkfer}
prohnanost - astuteness n:
{Hstu:tnHs}
prohnanost - cunning
{kAnIN}
prohnanost - refinement
{rHfTnmHnt}
prohnanost - slyness n:
{slTnHs}
přehnanost - exorbitance n:
přehnanost - immoderateness n:
přirozená míra nezaměstnanosti - natural rate of unemployment [eko.]
příspěvky v nezaměstnanosti - unemployment benefits
vyrovnanost - balance n:
{bElHns}
vyrovnanost - composure n:
{kHmpCGR}
vyrovnanost - equanimity n:
{i:kwHnImIti:}
vyrovnanost - eurhythmics n:
vyrovnanost - poise n:
{pYz}
vyrovnanost - sedateness n:
vyrovnanost - serenity n:
{sRenHti:}
zaměstnanost - employment n:
{emplYmHnt}
zaměstnanost - employment rate n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit nános do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nános" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž