Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz mobil bylo nalezeno překladů: 79 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 77).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
mobil - phone n:
{fCn}
mobil - portable telephone
Air Mobility Command - AMC [zkr.] [voj.]
{Emk}
automobil - automobile n:
{OtHmCbi:l}
automobil - car n:
{ka:r}
automobil - motorcar n:
automobil pro odvoz odpadu - waste tipper [eko.]
automobil s odnímatelnou hadrovou střechou - ragtop n:
automobil se sundávací hadrovou střechou - ragtop n:
automobil značky Cadillac - Cadillac
{kEdHlEk}
automobilismus - motoring n:
{mCtRIN}
automobilizace - motorization [eko.]
automobilový - automobile adj:
{OtHmCbi:l}
automobilový - automotive adj:
{OtHmCtIv}
automobilový - car adj:
{ka:r}
automobilový - vehicular adj:
{vi:hIkjHlR}
automobilový jeřáb - mobile crane [stav.]
automobilový mechanik - grease monkey
automobily - automobiles n: pl.
{OtHmCbi:lz}
automobily - motorcars n: pl.
{mCtRka:rz}
daň z emisí automobilů - auto emissions tax [eko.]
demobilizace - demobilisation n:
demobilizace - demobilization n:
{di:mCbHlTzJLHn}
demobilizoval - demobilized v:
demobilizovat - demob v:
demobilizovat - demobilise v:
demobilizovat - demobilize v:
{dImCbHlTz}
doba hovoru z mobilního telefonu - airtime
{ertTm}
elektromobil - electric car n:
auto poháněné elektřinou
Hang On, Mobile Phones' Ringing - HOMPR [zkr.]
High Electron Mobility Transistor - HEMT [zkr.] [voj.]
imobilita - immobility n:
{ImCbIlIti:}
imobilizace - immobilisation n:
imobilizace - immobilization n:
imobilizér - immobiliser n:
imobilizován - immobilised adj:
imobilizován - immobilized adj:
{ImCbHlTzd}
imobilizovat - immobilise v:
imobilizovat - immobilize v:
imobilizující - immobilising adj:
kolona automobilů - motorcade
{mCtRkJd}
malý automobil - minicar
{mIni:ka:r}
milovník automobilů - car buff
mobilizace - mobilisation n:
mobilizace - mobilization v: [voj.] 4 4
{mCbHlHzJLHn}
mobilizoval - mobilised v:
mobilizoval - mobilized v:
{mCbHlTzd}
mobilizovat - mobilise v:
mobilizovat - mobilize v: [voj.] 6 6
{mCbHlTz}
mobilizovatelný - mobilizable adj:
mobil - mobile adj:
{mCbHl}
mobilní jeřáb - mobile crane [stav.]
mobilní potrubí - mobile line [eko.]
mobilní telefon - cell phone
mobilní telefon - cellular phone
mobilní telefon - cellular telephone
mobilní telefon - mobile phone n:
mobilní telefon GSM - cellular phone
mobilní telefon GSM - cellular telephone
mobilní zdroj znečišťování ovzduší - mobile air pollution source [eko.]
mobilní zdroje znečištění ovzduší - mobile sources of air pollution [eko.]
nejmenší typ automobilu - supermini n:
obytný automobil - recreational vehicle
sdílení automobilu - car pool
sedadlo automobilu - car seat
sklápěcí nákladní automobil - dumper
{dAmpR}
sklápěcí nákladní automobil - tipper truck
sportovní automobil - SUV
start automobilu z vnější baterie - jump-start
unie zaměstnanců automobilového průmyslu - UAW [jmén.]
United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America
vojenský automobilový park - motor pool
výrobce automobilů - automaker
{OtCmJkR}
zmobilizoval - mobilized v:
{mCbHlTzd}
zmobilizovaný - mobilized adj:
{mCbHlTzd}
zmobilizovat - mobilize v:
{mCbHlTz}
zmobilizovatelný - mobilizable adj:
značka automobilů - Citroen
{sItrCn}
značka automobilů - Volvo
{vClvC}
značka automobilů vyráběných v USA - Cadillac
{kEdHlEk}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit mobil do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "mobil" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž