Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz maxima bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 45).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
maxima - maximums n:
dosáhnout maxima - hit the ceiling n:
hladina maximálního nadržení - maximum storage level [eko.]
kritérium maximální čisté současné hodnoty - maximum net-present-value criterion [eko.]
maximalita - maximality n:
maximalizace - maximalization n:
maximalizace - maximation n:
maximalizace - maximisation n:
maximalizace - maximization n:
{mEksImIzJLHn}
maximalizovaný - maximised adj:
maximalizovaný - maximized adj:
{mEksHmTzd}
maximalizovat - maximise v:
maximalizovat - maximize v:
{mEksHmTz}
maximalizovatel - maximiser n:
maximalizovatel - maximizer n:
maximalizuje - maximises v:
maximalizuje - maximizes v:
{mEksHmTzIz}
maximalizující - maximising adj:
maximalizující - maximizing adj:
{mEksHmTzIN}
maximálně - maximally adv:
maximálně - most
{mCst}
maximálně dosažitelná ochranná technologie - MACT [eko.]
maximální - maximal adj:
{mEksHmHl}
maximální - peak adj:
{pi:k}
maximální - utmost adj:
{AtmCst}
maximální - uttermost adj:
maximální cena - ceiling price
maximální délka - maxi n:
{mEksi:}
maximální hloubka nádrže - maximum reservoir depth [eko.]
maximální imisní koncentrace - MIC [eko.]
{mIk}
maximální limit reziduí - MRL [eko.]
maximální limit reziduí pesticidů - maximum pesticide residue limit [eko.]
maximální ochota platit - MWTP [eko.]
maximální povolitelná koncentrace - MPC [eko.]
maximální přípustná koncentrace toxických látek - MATC [eko.]
maximální tolerance reziduí pesticidů - maximum pesticide residue tolerance [eko.]
maximální tolerovatelná dávka - MTD [eko.]
maximální tolerovatelná koncentrace - MTC [eko.]
maximální udržitelný výnos - maximum sustainable yield [eko.]
maximální udržitelný výnos - MSY [eko.]
maximální uskutečnitelná redukce - MFR [eko.]
maximální vydatnost vodního zdroje - maximum yield of water source [eko.]
nejmenší z maximálních ztrát - minimax
obnova maximální efektivnosti - Maximum Efficiency Recovery. [eko.]
rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty - depletable resources, maximum net-present-value criterion. [eko.]
technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT) - Maximum Achievable Control Technology (MACT). [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit maxima do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "maxima" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž