Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz manage bylo nalezeno překladů: 16 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 16).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
(Power) Management And Distribution System for the More Electric aircraft - MADMEL [zkr.] [voj.]
audit systému environmentálního managementu - environmental management system audit [eko.]
Systematický a dokumentovaný ověřovací proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, které umožňují určit, jestli systém environmentálního managementu stanovaným organizací, a sdělit výsledky tohoto procesu vedení podniku.
audit systému environmentálního managementu - environmental management system audit [eko.]
Battle Management C3I - BMC3I [zkr.] [voj.]
Digital Restrictions Management - DRM [zkr.]
Electrical Load Management Centers - ELMC [zkr.] [voj.]
EMS (environmental management system) - EMS [zkr.]
integrovaný management škůdců (IPM) - Integrated Pest Management (IPM). [eko.]
kritéria auditu systému environmentálního managementu - environmental management system audit criteria [eko.]
zájmy, praktiky, postupy nebo požadavky jako například prvky ISO 14001 a v případě potřeby i všechny další požadavky na EMS, se kterými auditor porovnává shromážděný soubor průkazných informací o systému environmentálního managementu organizace.
management - board of management n:
management - management n:
{mEnHZmHnt}
Power Management and Distribution - PMAD [zkr.] [voj.]
Program Management Directive - PMD [zkr.] [voj.]
systém environmentálního managementu - environmental management system [eko.]
Ta součást celkového systému managementu, která využívá organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k rozvíjení, uplaťnování, dosahování, přrzkoumávání a udržování environmentální politiky.
Total Quality Management - TQM [zkr.]
U.S.-Japan Industry and Technology Management Training - JITMT [zkr.] [voj.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit manage do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "manage" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž