Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz lek bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
lék - cure n:
{kjUr}
lék - drug n:
{drAg}
lék - medicine n:
{medHsHn}
lék - remedy n:
{remHdi:}
akatalektický - acatalectic adj:
alektický - alexic adj:
andílek - cherub n:
{SerHb}
apoplektický - apoplectic adj:
{EpHplektIk}
bankovní syndikát /spolek/ - bank syndicate [eko.]
lek - albumen n:
lek - egg white
lek - glair n:
lek - white n:
{wTt}
lek - white of egg n:
bimolekulární - bimolecular adj:
blekotat - bumble v:
{bAmbHl}
být zasažen elektrickým paralyzérem - be tased v:
celek - aggregate n:
{EgrHgIt}
celek - all n:
{Ol}
celek - total n:
{tCtHl}
celek - unit n:
{ju:nHt}
celek - whole n:
{hCl}
celek - whole piece n:
cucflek - hickey [hovor.]
{hIki:}
černý oblek - glad rags
čistící lék - cathartic n: [med.]
{kHQa:rtIk}
člověk zapálený do techniky, zvlášťe pak do elektroniky - techie n:
člověk zapálený do techniky, zvláště pak do elektroniky - tekkie n:
čoko mléko - chocolate milk n:
čokoládové mléko - chocolate milk n:
čolek - newt n: [zoo.]
{nu:t}
Dakota; Dakotové; dakotština (dialekt); dakotský - Dakota n: adj:
indiánský kmen (Santee-Sioux) {dHkCtH}
daleko - a far cry
daleko - afar adv:
{Hfa:r}
daleko - at bay
daleko - away adv:
{HwJ}
daleko - far
{fa:r}
daleko - far away
daleko od - far from
daleko od pravdy - far out
daleko pokročilý - far gone
dalekohled - binoculars n:
{bHna:kjHlRz}
dalekohled - field glass n:
dalekohled - field glasses n: pl.
dalekohled - field-glasses n:
dalekohled - refractor n:
dalekohled - spyglass n:
{spTglEs}
dalekohled - telescope n:
{telHskCp}
dalekohledy - telescopes n: pl.
{telHskCps}
dalekonosný - long-range adj:
dalekosáhlý - far-reaching
dalekozrakost - farsightedness n:
{fa:rsTtIdnHs}
dalekozrakost - hypermetropia n:
dalekozrakost - hyperopia n:
{hTpRCpi:H}
dalekozraký - far-sighted adj:
dalekozraký - farsighted adj:
{fa:rsTtHd}
dalekozraký - hypermetropic adj:
dalekozraký - long-sighted adj:
dalekozraký - longsighted adj:
daleký - far adj:
{fa:r}
daleký - faraway
{fa:rHwJ}
deflektor - deflector n:
dětské lékařství - paediatrics n:
dětský lékař - paediatrician n:
dětský lékař - pediatrist n:
dialekt - patois n:
dialekt - vernacular
{vRnEkjHlR}
dialektický - dialectal adj:
dialektický - dialectic adj:
{dTHlektIk}
dialektický - dialectical adj:
{dTHlektIkHl}
dialekticky - dialectically adv:
dialektický - vernacular
{vRnEkjHlR}
dialektik - dialectician n:
dialektika - dialectic n:
{dTHlektIk}
dialektika - dialectics n:
dialektolog - dialectician n:
dialektový - dialectal adj:
dialekty - dialects n: pl.
{dTHlekts}
dielektrický - dielectric adj:
dieselelektrický - diesel-electric adj:
dívčí spolek - sorority
{sROrHti:}
dostat lekci - rake you over the coals [idiom]
družstvo, spolek - syndicate [eko.]
{sIndIkHt}
lek - dimple n:
např. v golfovém míčku
lek - fovea n:
dvouřadový oblek - double-breasted
dyslektický - dyslectic adj: [psych.]
snížená schopnost učit se
dyslektický - dyslexic adj:
dyslektický - word-blind adj:
eklekticismus - eclecticism n:
eklektický - eclectic adj:
{IklektIk}
elektrárna - power plant
elektrárna - power station n:
elektrárna - power-station n:
elektrárna - powerhouse n:
{pVRhVs}
elektrárny - plants n: pl.
{plEnts}
elektrická bouřka - electrical storm
elektrická instalace - electrical installation [tech.]
elektrická instalace vozidla - vehicle wiring
elektrická pojistka - fuse
{fju:z}
elektrická žehlička - electric iron n:
nástroj k domácím pracem, žehlení
elektrické autíčko na pouti - dodgem
elektrické křeslo - chair n: [hovor.]
{Ser}
elektrické křeslo - electric chair

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit lek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lek" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž