Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kuše bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 65).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kuše - crossbow n:
{krOsbC}
bažant (nezkušený člověk) - fish n:
{fIL}
bolestivá zkušenost - a bitter pill n:
nedostatečné zkušenosti - insufficient experience
nezaložený na zkušenosti - a priori
nezkuše - unworldly adv:
nezkušenost - callowness n:
nezkušenost - inexperience n:
{InIkspIri:Hns}
nezkušenost - jejuneness n:
nezkuše - freshman
{freLmHn}
nezkuše - green adj:
{gri:n}
nezkuše - inexperienced adj:
{InIkspIri:Hnst}
nezkuše - inexpert adj:
nezkuše - jejune adj:
nezkuše - lame [it.] [hovor.]
{lJm}
nezkuše - raw adj:
{rO}
nezkuše - unfledged adj:
nezkuše - unpractised adj:
nezkuše - unschooled adj:
nezkuše - young adj:
{jAN}
nezkušený člověk - fledgeling
nezkušený mladík - punk n:
{pANk}
nutná zkušenost - a must n:
plány metody a zkušenosti - bag of tricks
pokuše - temptation n:
{temtJLHn}
provést zkušební jízdu - test drive
provést zkušební jízdu - test-drive
šíp do kuše - bolt
{bClt}
šípy do kuše - bolts
{bClts}
uvést v pokuše - entice v:
{IntTs}
ve zkušebním provozu - beta adj:
{bJtH}
zkušebna - test room n:
zkušebna - testing room n:
zkušebně létat - test-fly
zkušební - probationary adj:
{prCbJLHneri:}
zkušební - probative adj:
{prCbJtIv}
zkušební - proving adj:
{pru:vIN}
zkušební - sample adj:
{sEmpHl}
zkušební - trial adj:
{trTHl}
zkušební chod - trial run n:
zkušební jízda - test drive n:
zkušební jízda - test-drive n:
zkušební kabinka - changing room n:
zkušební lhůta - probation
{prCbJLHn}
zkušební pilot - test pilot
zkušební projekt - pilot project n:
zkušební provoz - field test
zkušební případ - test case
zkušební terén - proving ground
zkušební značka - sign of testing
zkuše - expertly adv:
{ekspRtli:}
zkušenost - acquaintance
{HkwJntHns}
zkušenost - experience n:
{IkspIri:Hns}
zkušenosti - experience
{IkspIri:Hns}
zkušenosti - experiences n:
{IkspIri:HnsIz}
zkušenostní - experiential adj:
zkuše - adept adj:
{Hdept}
zkuše - been around adj:
zkuše - experienced
{IkspIri:Hnst}
zkuše - expert adj:
{ekspRt}
zkuše - knowing adj:
{nCIN}
zkuše - statesmanlike adj:
{stHtesmHnlTk}
zkuše - versant adj:
zkuše - versed adj:
{vRst}
zkušený člověk - an old hand
zkušený pracovník - an old hand at

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kuše do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kuše" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž