Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kolon bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 37).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dekolonizace - decolonisation n:
dekolonizace - decolonization n:
dekolonizovat - decolonize v:
kolona - column n:
{ka:lHm}
kolona - convoy n:
{ka:nvY}
kolona - fleet n:
{fli:t}
kolona - train
{trJn}
kolona automobilů - motorcade
{mCtRkJd}
kolona např. aut - tailback
kolona povozů - wagon train n:
kolona vozidel - bumper to bumper
kolona vozidel - column
{ka:lHm}
kolonáda - colonnade n:
{ka:lHnJd}
kolonádový - colonnaded
kolonialistický - colonialist adj:
kolonializmus - colonialism n:
{kHlCni:HlIzHm}
koloniální - colonial adj:
{kHlCni:Hl}
kolonie - colonies n: pl.
{ka:lHni:z}
kolonie - colony n:
{ka:lHni:}
kolonie - raj v:
speciálně britská nadvláda v Indii {ra:G}
kolonista - colonist n:
kolonisté - colonists
{ka:lHnHsts}
kolonizace - colonisation n:
kolonizace - colonization n:
{ka:lHnIzJLHn}
kolonizátor - colonialist n:
kolonizátor - colonizer n:
kolonizoval - colonized v:
{ka:lHnTzd}
kolonizovaný - colonised adj:
kolonizovaný - colonized adj:
{ka:lHnTzd}
kolonizovat - colonise v:
kolonizovat - colonize v:
{ka:lHnTz}
kolonizovat - settle v:
{setHl}
neokolonializmus - neocolonialism
nová kolonizace - recolonization
novokolonialismus - neocolonialism n:
obyvatel kolonie - colonist
pátá kolona - fifth column n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kolon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kolon" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž