Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kat bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kat - executioner v:
{eksHkju:LHnR}
kat - hangman n:
{hENmHn}
kat - headsman v:
{hedzmHn}
kat - racker n:
roztloukat - knap v:
kámen kladivem
adjudikatorní - adjudicatory adj:
advokát - advocate n:
{EdvHkJt}
advokát - attorney n:
{HtRni:}
advokát - jurist n:
{ZUrHst}
advokát - lawyer n:
{lOjR}
advokát - litigator n:
{lItHgJtR}
advokát - solicitor n:
{sHlIsHtR}
advokáti - attorneys n:
{HtRni:z}
advokáti - lawyers n:
{lOjRz}
advokáti - solicitors n:
{sHlIsHtRz}
advokátka - lawyer n:
{lOjR}
advokátní - legal
{li:gHl}
afrikáta - affricate n:
agent "provokatér" - agent provocateur
akát - acacia n:
{HkJLH}
akatalektický - acatalectic adj:
akciový certifikát - stock certificate
Alkatraz - Alcatraz n: [zem.]
alokátor - allocator n:
{ElHkJtR}
aplikátor - applicator n:
{EplHkJtR}
autentikátor - authenticator n:
autokatalýza - autocatalysis
bankovní syndikát /spolek/ - bank syndicate [eko.]
bekat - baa
bioindikátor - bioindicator [eko.]
bioindikátor - biological indicator [eko.]
blikat - blink v:
{blINk}
blikat - flicker v:
{flIkR}
blikat - wink
{wINk}
blýskat se - coruscate v:
brnkat - strum v:
{strAm}
brnkat - twang v:
{twa:N}
brokát - brocade n:
{brCkJd}
brokátový - brocaded adj:
broukat - hum v:
{hAm}
broukat si - croon
břinkat - jingle v:
{ZINgHl}
kat - plash v:
kat - slosh v:
{sla:L}
kat - swash v:
ceckatý - busty adj: [hovor.]
certifikát - certificate
{sRtAfHkJt}
certifikát - indenture n:
{IndenSR}
certifikát - testimonial n:
{testHmCni:Hl}
certifikáty - certificates
{sRtIfIkHts}
cévky, katetry - catheters n: pl. [med.]
{kEQHtRz}
cik-cak, klikatě - zig-zag
cinkat - chink v:
{SINk}
cinkat - jignle
cinkat - ting v:
{tIN}
cinkat - tinkle v:
{tINkHl}
cukat - jerk v:
{ZRk}
cvakat - chatter v:
zuby {SEtR}
cvakat - click v:
{klIk}
cvrkat - chirp v:
{SRp}
cvrkat - churr v:
cvrlikat - chirp v:
{SRp}
cvrlikat - chirr v:
cvrlikat - twitter v:
čekat - await v:
{HwJt}
čekat - wait v:
{wJt}
čekat na - wait for v:
čekat na soud - cool your heels
čekat se zatajeným dechem - wait with bated breath v:
čekatel - expectant n:
{IkspektHnt}
čekatelství - reversion n:
{rIvRGHn}
ďáblův advokát - devil's advocate
daňový multiplikátor - tax multiplier
datové kategorie - data category [eko.]
Roztřídění vstupů a výstupů z jednotkového procesu nebo výrobního systému.
dedikátor - dedicator n:
delikátně - delicately adv:
{delHkHtli:}
delikátní - dainty adj:
{dJnti:}
delikátní - delectable adj:
{dIlektHbHl}
delikátní - delicate
{delHkHt}
delikátní - tender
{tendR}
delikátní stav - delicate condition
delikátní stav - delicate state of health
delikátnost - daintiness n:
delikátnost - niceness
{nTsnHs}
delikátnost - nicety
delikátnosti - delicacies n:
{delIkHsi:z}
delikátnosti - niceties
{nTsIti:z}
divadelní plakát - playbill n:
dočkat se - live to see (gen)
dočkat se - wait for v:
dočkat se - wait until v:
dotýkat se - toe v:
{tC}
dotýkat se - touch v:
{tAS}
dotýkat se - touch on v:
druh borosilikátového skla - VIGOR n: [chem.]
{vIgR}
dukát - ducat n:
duplikát - duplicate n:
{du:plHkJt}
duplikát - replica n:
{replIkH}
duplikátor - duplicator n:
edifikátor - edificator [eko.]
evokativně - evocatively adv:
falzifikát - phoney n:
{fCni:}
falzifikát - phony n:
{fCni:}
fazole strakatá - pinto bean n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kat do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kat" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž