Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz il bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
... se hemžilo ... - crawling with
10 milionů rupií - crore
absolutní síla - absolute power
acetanilid - acetanilid
acidofil - acidophile [eko.]
acidofil - acidophilic adj:
acidofil - acidophilous adj:
acidofilní organismus - acidophilic organism [eko.]
adaptabilita organismu - organism adaptability [eko.]
Advanced Guidance Research Facility - AGRF [zkr.] [voj.]
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - AMRAAM [zkr.] [voj.]
{Emra:m}
Advanced Short-Range Air to Air Missile - ASRAAM [zkr.] [voj.]
aerobní stabilizace kalu - aerobic sludge stabilisation [eko.]
aerofilní mikroorganismus - aerophilic microorganism [eko.]
aerofiltr - aero-filter [eko.]
Aerospace Engineering Facility - AEF [zkr.] [voj.]
afilace - affiliation
{HfIli:JLHn}
agilita - agility n:
{HZIlHti:}
agil - agilely adv:
agil - agile adj:
{EZHl}
agregační filtrace - aggregation filtration [eko.]
agregační stabilita - aggregation stability [eko.]
Achilles - Achilles n: [jmén.]
příjmení {HkIli:z}
Achilles - Achilles n:, jméno
mytologický hrdina, dobyvatel Tróje {HkIli:z}
Achilova pata - Achilles heel n:
Achilova šlacha - Achilles tendon
Air Launched Cruise Missile - ALCM [zkr.] [voj.]
Air Mobility Command - AMC [zkr.] [voj.]
{Emk}
Air to Air Missile - AAM [zkr.] [voj.]
Air to Ground Missile - AGM [zkr.] [voj.]
akrylonitril - acrylonitrile
albumin (bílkovina) - albumin
{Elbju:mHn}
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací) - allocation [eko.]
{ElHkJLHn}
Alphonse Bertillon - Bertillon n: [jmén.]
francouzský antropolog, (1853-1914)
Amarillo - Amarillo n:
město v Texasu {EmRIlC}
American Civil Liberties Union - ACLU
americký film - American film
ampicilin - ampicillin n:
andílek - cherub n:
{SerHb}
anglofil - Anglophil n:
anglofil - Anglophile n:
anglofilie - Anglophilia n:
Anguilla - Anguilla n: [jmén.]
{ENwIlH}
anihilace - annihilation n:
{HnTHlJLHn}
anihilátor - annihilator n:
anilín - aniline n: [chem.]
anilinový - aniline adj:
animovaný film - animated cartoon
antilogaritmus - antilogarithm n:
antilopa - antelope n:
{EntHlCp}
antilopa - serow n:
rod Capricornis, obývá horské oblasti východní Asie, má tmavou srst a krátké rohy
antilopa impala - impala n:
{Impa:lH}
antropofilní organismus - anthropophilic organism [eko.]
April - April n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {JprHl}
aprílový žert - April fool
are You Available to Chat? - YAC [zkr.]
asimilace - assimilation n:
{HsImHlJLHn}
asimilační - assimilatory adj:
asimilační rybník - assimilation pond [eko.]
asimiloval - acculturated v:
asimilován - assimilated
{HsImHlJtId}
asimilovaný - acculturated adj:
asimilovat - acculturate v:
asimilovat - assimilate
{HsImHlJt}
asimilující - assimilative adj:
aspergilom - aspergilloma n:
aspergilóza - aspergillosis
At The End Of This Lesson You Will Be Able To - ATEOTLYWBAT [zkr.]
athénský filozof - Aristotle
{erHsta:tHl}
autodílna - body shop
automatický pilot - automatic pilot n: [let.]
automatický stabilizátor - automatic stabilizer [eko.]
automobil - automobile n:
{OtHmCbi:l}
automobil - car n:
{ka:r}
automobil - motorcar n:
automobil pro odvoz odpadu - waste tipper [eko.]
automobil s odnímatelnou hadrovou střechou - ragtop n:
automobil se sundávací hadrovou střechou - ragtop n:
automobil značky Cadillac - Cadillac
{kEdHlEk}
automobilismus - motoring n:
{mCtRIN}
automobilizace - motorization [eko.]
automobilový - automobile adj:
{OtHmCbi:l}
automobilový - automotive adj:
{OtHmCtIv}
automobilový - car adj:
{ka:r}
automobilový - vehicular adj:
{vi:hIkjHlR}
automobilový jeřáb - mobile crane [stav.]
automobilový mechanik - grease monkey
automobily - automobiles n: pl.
{OtHmCbi:lz}
automobily - motorcars n: pl.
{mCtRka:rz}
autopilot - A/P
autopilot - automatic pilot n: [let.]
autopilot - autopilot n:
{OtCpTlHt}
autopiloti - autopilots n: pl.
Auxiliary Power Unit - APU [zkr.] [voj.]
axilární - axillary adj:
až příliš - to a fault
až příliš snadno - almost to easy
bacil - bacilli v:
bacil - bacillus v:
{bHsIlHs}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit il do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "il" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž