Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz hotovo bylo nalezeno překladů: 48 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 46).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
hotovo - finished
{fInILt}
hotovo - ready
{redi:}
bankovní hotovost - cash in vault n:
bezhotovostní - cashless adj:
{kELlHs}
bezhotovostní - direct debit
bezhotovostní platba - direct debit
být v pohotovosti - stand by
drobná hotovost - petty cash n:
hotovost - cash
{kEL}
hotovost - cash balance n:
hotovost - cash on the barrelhead n:
hotovost - cold cash n:
hotovost - funds
{fAndz}
hotovost - hard cash n:
hotovost - ready cash
hotovost - specie n:
hotovostní platba - cash payment
hotovostní rozpočet - cash budget
hotovostní tok - cash flow
kauce v hotovosti - cash bail
nehotovost - crudeness n:
Photovoltaic Array Space Power Plus Diagnostics - PASP Plus [zkr.] [voj.]
placení v hotovosti - cash on the barrelhead
platba v hotovosti - cash payment
platba v hotovosti - down payment n:
platit v hotovosti - pay cash v:
pohotovost - availability n: [tech.]
{HvJlHbIlHti:}
pohotovost - emergency n:
{ImRZHnsi:}
pohotovost - expeditiousness n:
pohotovost - promptitude n:
pohotovost - promptness n:
pohotovost k akci - promptitude
pohotovosti - emergencies n:
{ImRZHnsi:z}
pohotovostní - emergency
{ImRZHnsi:}
pohotovostní - standby
{stEndbT}
pohotovostní režim - standby
{stEndbT}
pokladní hotovost - cash balance n:
pokladní hotovost - cash in hand n:
pokladní hotovost - hard cash n:
pokladní hotovost - vault cash n:
proplatit šek v hotovosti - to cash a cheque
uvést do stavu pohotovosti - mobilize
{mCbHlTz}
v hotovosti - cash
{kEL}
v hotovosti - pay cash
v pohotovosti - embattled
{embEtHld}
vše hotovo - all set
zaplatit vše v hotovosti - cash on the line
zhotovovat - make v:
{mJk}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit hotovo do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hotovo" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž