Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz gala bylo nalezeno překladů: 33 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 31).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
gala - evening dress
gala - formal dress
agalaktóza - agalactosis
galaktický - galactic adj:
{gHlEktIk}
galaktóza - galactose n:
{gHlEktCs}
galán - beau n:
{bC}
galán - boyfriend n:
{bYfrend}
galanterie - fancy goods
galanterie - haberdashery
{hEbRdELRi:}
galanterie - notions n:
{nCLHnz}
galanterní zboží - dry goods
galanterní zboží - fancy goods
galantně - gallantly adv:
galantní - chivalrous adj:
galantnost - courteousness n:
galantnost - gallantry n:
{gElHntri:}
galantnost - politesse n:
Galapágy - Galapagos n: [jmén.] [zem.]
galaxie - galaxies n: pl.
{gElHksi:z}
Galaxie - Galaxy n:
{gElHksi:}
HitchHiker's Guide To The Galaxy - HHGTTG [zkr.]
intergalaktický - intergalactic adj:
kožená galanterie - leather goods
mezigalaktický - intergalactic adj:
mimogalaktický - extragalactic adj:
{ekstrHgHlEktIk}
název galaxie - Andromeda
{Endra:mHdH}
negalantně - ungentlemanly adv:
negalantní - ungallant
obchodník s galanterií - haberdasher
rádiogalaxie - radiogalaxy n:
radiové galaxie - radiogalaxies n: pl. [astr.]
radiové galaxie - radiogalaxy n: [astr.]
The HitchHiker's Guide To The Galaxy - THHGTTG [zkr.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit gala do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "gala" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž