Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz gal bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Gal - Gael n:
etnikum {gJl}
gal - Gaul
{gOl}
4/5 galonu - Jeroboam
{ZerHbCHm}
agalaktóza - agalactosis
akromegalie - acromegaly n:
astragal - astragal n:
Bangalore - Bangalore n:
město v Indii {bENgHlOr}
bengál - rumpus n:
Bengálec - Bengali
Bengálsko - Bengal
{beNgOl}
bengálský - Bengali adj:
bungalov - bungalow n:
{bANgHlC}
bungalovy - bungalows n: pl.
{bANgHlCz}
čtvrtina gallonu - quarto
{kwOrtC}
čtvrtina galonu - quart n: [zast.] 8 8
{1.13 l} {kwOrt}
čtvrtiny gallonu - quarts
{kwOrts}
egalitářství - egalitarianism n:
{i:gElHteri:HnIzHm}
egalizace - egalization [eko.]
fugální - fugal
gala - evening dress
gala - formal dress
galaktický - galactic adj:
{gHlEktIk}
galaktóza - galactose n:
{gHlEktCs}
galán - beau n:
{bC}
galán - boyfriend n:
{bYfrend}
galanterie - fancy goods
galanterie - haberdashery
{hEbRdELRi:}
galanterie - notions n:
{nCLHnz}
galanterní zboží - dry goods
galanterní zboží - fancy goods
galantně - gallantly adv:
galantní - chivalrous adj:
galantnost - courteousness n:
galantnost - gallantry n:
{gElHntri:}
galantnost - politesse n:
Galapágy - Galapagos n: [jmén.] [zem.]
galaxie - galaxies n: pl.
{gElHksi:z}
Galaxie - Galaxy n:
{gElHksi:}
Galbreath - Galbreath n: [jmén.]
příjmení {gElbreQ}
galeje - galley
{gEli:}
Galen - Galen n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {gJlHn}
galenit - galena n:
{gHli:nH}
Galenovitý - Galenic adj:
galeona - galleon n:
{gEli:Hn}
galéra - galleon n: [jmén.] [hist.]
typ lodě {gEli:Hn}
galerie - art gallery
galérie - galleria n:
{gElRi:H}
galerie - galleries n: pl.
{gElRi:z}
galerie - gallery n:
{gElRi:}
Galicia - Galicia n: [jmén.]
příjmení {gHlILi:H}
Galície - Galicia n: [jmén.] [zem.]
SZ Španělsko, pozor na záměnu s Haličí {gHlILi:H}
galícijština - Galician n:
pozor, stejné slovo pro haličštinu!
Galie - Gaul n:
{gOl}
galilejský - Galilean adj:
{gElHli:Hn}
Galileo - Galileo n: [jmén.]
{gElHli:C}
galionová figura - figurehead
vyřezaná na přídi lodi {fIgjRhed}
galium - gallium [chem.]
{gEli:Hm}
Gallagher - Gallagher n: [jmén.]
příjmení {gElHgR}
gallitý - gallic adj:
{gElIk}
Galloway - Galloway n: [jmén.]
příjmení {gElCwJ}
Gallup - Gallup n: [jmén.]
příjmení {gElHp}
galon - gallon n:
{gElHn}
galony - gallons n: pl.
{gElHnz}
galoše - galosh n:
galoše - golosh n:
galoše - overshoe n:
galový - gallic adj:
{gElIk}
galština - Gaelic n:
{gJlIk}
Galt - Galt n: [jmén.]
příjmení {gOlt}
galvanická lázeň - galvanic bath
galvanicky - electro
{IlektrC}
galvanický - galvanic adj:
{gElvEnIk}
galvanický - voltaic adj:
galvanicky pokovovat - electroplate
galvanismus - galvanism n:
galvanizace - galvanization n:
galvanizoval - galvanized v:
{gElvHnTzd}
galvanizování - galvanizing n:
{gElvHnTzIN}
galvanizovaný - galvanised adj:
galvanizovaný - galvanized adj:
{gElvHnTzd}
galvanizovat - galvanise v:
galvanizovat - galvanize v:
{gElvHnTz}
galvanizující - galvanizing adj:
{gElvHnTzIN}
galvanometr - galvanometer n:
galvanometrický - galvanometric adj:
galvanotyp - electrotype n:
Galvin - Galvin n: [jmén.]
příjmení {gElvIn}
Galway - Galway n: [jmén.]
příjmení, město - Irsko {ga:lwJ}
HitchHiker's Guide To The Galaxy - HHGTTG [zkr.]
hl.m. - Portugalsko - Lisbon n: [jmén.]
{lIzbHn}
ilegalita - illegality
{Ili:gElIti:}
ilegálně - illicitly adv:
{IlIsItli:}
ilegální - bootleg adj:
{bu:tleg}
ilegální - illegal adj:
{Ili:gHl}
ilegální - underground
{AndRgrVnd}
ilegální - unlawful adj:
{HnlOfHl}
ilegální bar při prohibici - speakeasy
ilegální výrobce lihovin - moonshiner
ilegálnost - unlawfulness n:
intergalaktický - intergalactic adj:
kardiomegalie - cardiomegaly n:
kožená galanterie - leather goods

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit gal do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "gal" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž